Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

    monitor - otrzymuj informację logu z LPD

SKŁADNIA

    monitor [-u] [-t] [port]

OPIS

    Program monitor jest szablonem programu monitorującego status drukarki.
    Otwiera podany port TCP i/lub UDP, a następnie oczekuje na przesłanie
    informacji rozliczeniowych lub innych. Wypisuje te informacje na swym
    standardowym wyjściu.

OPCJE

    -u   Czeka na połączenia na porcie UDP.

    -t   Czeka na połączenia na porcie TCP.

    port  Posługuje się podanym numerem portu.

ZOBACZ TAKŻE

    lpd.conf(5), lpc(8), lpd(8), lpr(1), lpq(1), lprm(1), printcap(5),
    lpd.conf(5), pr(1).

HISTORIA

    LPRng jest rozszerzonym systemem buforowania wydruku o funkcjonalności
    podobnej do oprogramowania Berkeley LPR. Listą dyskusyjną o LPRng jest
    lprng@lprng.com;  subskrypcja  przez  wysłanie  listu  do  lprng-
    request@lprng.com ze słowem `subscribe` w treści.  Oprogramowanie to
    jest dostępne z ftp://ftp.astart.com/pub/LPRng.

AUTOR

    Patrick Powell <papowell@astart.com>.