Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

    mshowfat - pokazuje FAT dla danych plików

SKŁADNIA

    mshowfat pliki

OPIS

    Polecenie mshowfat pokazuje zapisy w tablicy alokacji plików (FAT)
    opisujące zadane pliki.

UWAGI

    Niniejsza, polska wersja dokumentacji, powstała jako tłumaczenie pliku
    Texinfo pakietu mtools wersji 3.9.6. W stosunku do automatycznie
    generowanej z Textinfo dokumentacji oryginalnej dokonano przesunięcia
    sekcji  opisującej  konwersję dokumentacji do mtools(1). Tam też
    znajdziesz notę prawną dotyczącą rozpowszechniania, modyfikacji i
    tłumaczenia dokumentacji pakietu mtools