Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

    mutt - agent pocztowy użytkownika (MUA)

SKŁADNIA

    mutt [-nRyzZ] [-e polecenie] [-F plik] [-m typ] [-f plik]

    mutt [-nx] [-e polecenie] [-a plik] [-F plik] [-H plik] [-i plik] [-s
    temat] [-b adres] [-c adres] adres [...]

    mutt [-n] [-e polecenie] [-F plik] -p

    mutt [-n] [-e polecenie] [-F plik] -Q zapytanie

    mutt [-n] [-e polecenie] [-F plik] -A alias

    mutt -v[v]

OPIS

    Mutt jest małym, lecz bardzo silnym programem tekstowym, przeznaczonym
    do czytania poczty elektronicznej pod systemami operacyjnymi Unix,
    wyposażonym w takie funkcje jak kolory, MIME i sortowanie wiadomości
    według wątków.

OPCJE

    -A alias
       Wypisuje na wyjściu rozwiniętą wersję danego aliasu.

    -a plik
       Załącza plik do twojej wiadomości, używając MIME.

    -b adres
       Określa odbiorcę ślepej kopii wiadomości (BCC).

    -c adres
       Określa odbiorcę kopii wiadomości (CC).

    -e polecenie
       Określa polecenie konfiguracyjne, które ma być wykonane po
       wczytaniu plików inicjalizacyjnych.

    -f skrzynka
       Określa, którą skrzynkę pocztową wczytać.

    -F muttrc
       Określa plik inicjalizacji, który ma być użyty zamiast ~/.muttrc

    -h   Wyświetla pomoc.

    -H szkic
       Określa plik ze szkicem zawierający nagłówek i treść wiadomości,
       które będą użyte do wysłania wiadomości.

    -i plik wczany
       Określa plik do włączenia w treść wiadomości.

    -m typ Określa domyślny typ skrzynki pocztowej.

    -n   Sprawia, iż Mutt pomija ogólnosystemowy plik konfiguracyjny.

    -p   Ponownie otwiera zarzucony list.

    -Q zapytanie
       Zapytanie o wartość  zmiennej  konfiguracyjnej.  Jest  ono
       wykonywane po sparsowaniu wszystkich plików konfiguracyjnych i
       wykonaniu wszystkich poleceń podanych w linii poleceń.

    -R   Otwiera skrzynkę w trybie tylko do odczytu.

    -s temat
       Określa temat wiadomości.

    -v   Wyświetla wersję Mutta i wkompilowane parametry.

    -x   Symuluje tryb tworzenia wiadomości programu mailx.

    -y   Uruchamia Mutta z  listą  wszystkich  skrzynek  pocztowych
       określonych poleceniem mailboxes.

    -z   Kiedy jest używane z -f powoduje, że Mutt nie uruchamia się,
       jeżeli w skrzynce nie ma żadnych wiadomości.

    -Z   Powoduje, że Mutt otwiera pierwszą skrzynkę zawierającą nową
       wiadomość, spośród określonych przez polecenie mailboxes.

ŚRODOWISKO

    EDITOR Edytor wywoływany podczas komponowania wiadomości, jeżeli nie
       jest ustawiona zmienna VISUAL.

    EMAIL Adres e-mail użytkownika.

    HOME  Pełna ścieżka do katalogu domowego użytkownika.

    MAIL  Pełna ścieżka do katalogu buforowania skrzynki użytkownika.

    MAILDIR
       Pełna ścieżka do katalogu skrzynki użytkownika. Zwykle używana,
       jeżeli skrzynka jest folderem maildir (5).

    MAILCAPS
       Ścieżka przeszukiwania plików mailcap.

    MM_NOASK
       Jeżeli ta zmienna jest ustawiona, to mailcap są zawsze używane
       bez uprzedniego pytania.

    PGPPATH
       Katalog, w którym znajduje się pęk kluczy PGP  (keyring)
       użytkownika.

    TMPDIR Katalog, w którym tworzone są pliki tymczasowe.

    REPLYTO
       Standardowy adres, na który mają być odsyłane odpowiedzi na
       wysłaną przez użytkownika pocztę.

    VISUAL Edytor używany do tworzenia wiadomości

PLIKI

    ~/.muttrc lub ~/.mutt/muttrc
       Plik konfiguracyjny użytkownika.

    /etc/Muttrc
       Ogólnosystemowy plik konfiguracyjny.

    /tmp/muttXXXXXX
       Pliki tymczasowe tworzone przez Mutta.

    ~/.mailcap
       Definicja użytkownika do obsługi nietekstowych typów MIME.

    /etc/mailcap
       Definicja systemu do obsługi nietekstowych typów MIME.

    ~/.mime.types
       Osobiste mapowanie  użytkownika  pomiędzy  typami  MIME  i
       rozszerzeniami plików.

    /etc/mime.types
       Mapowanie  systemowe pomiędzy typami MIME i rozszerzeniami
       plików.

    /usr/bin/mutt_dotlock
       Uprzywilejowany program do dotlockingu.

    /usr/share/doc/mutt/manual.txt.gz
       Podręcznik Mutta.

BŁĘDY

    Zawieszenie/wznawianie pracy podczas edytowania pliku za pomocą edytora
    zewnętrznego nie działa pod SunOS 4.x, jeżeli używasz bibliotek curses
    w /usr/5lib. Jednakże dziaa to z bibliotekami S-Lang.

    Zmiana wielkości ekranu podczas korzystania z zewnętrznego pagera
    powoduje, iż Mutt wariuje na niektórych systemach.

    Zawieszenie/wznawianie nie działa pod Ultrix.

    Linia help dla menu nie jest uaktualniana, jeżeli zmienisz powiązania
    dla jednej z pokazanych w niej funkcji podczas pracy z Muttem.

    Aby uzyskać bardziej aktualną listę błędów proszę odwiedzić stronę
    systemu  śledzenia  błędów  mutta  znajdującą  się  pod  adresem
    http://bugs.guug.de/. Aby zgłosić raport o błędzie, prosimy użyć
    programu flea(1).

BRAK GWARANCJI

    Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on
    użyteczny -- jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej
    gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH
    ZASTOSOWAŃ.  W celu uzyskania bliższych informacji -  Powszechna
    Licencja Publiczna GNU.

ZOBACZ TAKŻE

    curses(3), flea(1), mailcap(5), maildir(5), mbox(5), mutt_dotlock(1),
    muttrc(5), ncurses(3), sendmail(1), smail(1)

    Strona domowa Mutta: http://www.mutt.org/

    Podręcznik Mutta

    Powszechna Licencja Publiczna GNU (The GNU General Public License).

AUTOR

    Michael Elkins i  inni.  Użyj  adresu  <mutt-dev@mutt.org>,  aby
    skontaktować się z twórcami.