Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

    nice - uruchom program ze zmodyfikowanym priorytetem

SKŁADNIA

    nice [-n dostrojenie] [--adjustment=dostrojenie]
       [-dostrojenie] [--help] [--version]
       [polecenie [arg...]]

OPIS

    Ta strona podręcznika opisuje program nice w wersji GNU.

    Zauważ, że większość powłok ma wbudowane polecenie o tej samej nazwie
    i podobnej funkcjonalności.

    Jeśli nie ma podanych argumentów, nice wypisuje obecny priorytet
    przydzielania (przełączania zadań w jądrze). Jest to ten priorytet,
    który program odziedziczył dla siebie.  W przeciwnym wypadku, nice
    uruchamia podane polecenie z dostrojonym priorytetem przydzielania.
    Jeśli nie podano dostrojenia, priorytet polecenia jest zwiększany o 10.
    Superużytkownik może podawać ujemne dostrojenie. nice może dostrajać
    priorytet w granicach od -20 (najwyższy priorytet) do 19 (najniższy).

OPCJE

    -n dostrojenie, -dostrojenie, --adjustment=dostrojenie
       Dodaj dostrojenie zamiast 10 do priorytetu polecenia.

    --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach,
       kończy pracę.

    --version
       Wyświetla numer wersji programu i kończy pracę.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Błędy proszę zgłaszać, w jęz.ang., do <bug-sh-utils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE

    sh-utils(1).

OD TŁUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi
    powłokowych GNU wersji 2.0.