Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

    pathchk - sprawdź czy nazwy plików są prawidłowe lub przenośne

SKŁADNIA

    pathchk [-p] [--portability] [--help] [--version]
        nazwapliku...

OPIS

    Ta strona podręcznika man opisuje polecenie pathchk w wersji GNU.

    Dla każdej nazwypliku, pathchk wypisuje komunikat w wypadku wystąpienia
    któregokolwiek z określonych niżej warunków:
    o jeden z istniejących w nazwiepliku katalogów nie posiada prawa
    przeszukiwania (wykonania)
    o długość nazwypliku jest większa niż dopuszczalna długość nazwy pliku
    dla danego systemu plików
    o długość jednej ze składowych nazwypliku, odpowiadającej nazwie
    istniejącego katalogu, jest większa niż maksymalna dopuszczalna w danym
    systemie plików długość składowej nazwy.

OPCJE

    -p, --portability
       Zamiast dokonywania sprawdzeń długości danego systemu plików,
       testuje długość nazw plików i ich składowych według norm
       POSIX.1. Poza tym sprawdza, czy nazwa pliku nie  zawiera
       nieprzenośnych znaków.

    --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach,
       kończy pracę.

    --version
       Wyświetla numer wersji programu i kończy pracę.

KOD ZAKOŃCZENIA

    0   jeśli wszystkie podane nazwy plików przeszły pomyślnie wszystkie
       testy.

    1   w przeciwnym wypadku

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Błędy proszę zgłaszać, w jęz.ang., do <bug-sh-utils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE

    basename(1), dirname(1), sh-utils(1).

OD TŁUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi
    powłokowych GNU wersji 2.0.