Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

    pwd - wydrukuj nazwę obecnego katalogu roboczego

SKŁADNIA

    pwd
    pwd [--help] [--version]

OPIS

    Ta strona podręcznika man opisuje program pwd w wersji GNU.

    pwd wypisuje w pełni zdereferencjonowaną nazwę bieżącego katalogu. To
    znaczy, wszystkie składowe  wypisanej  nazwy  będą  rzeczywistymi
    katalogami, nie będzie dowiązań symbolicznych.

    Zauważ, że większość powłok Unixowych udostępnia wbudowane polecenie
    pwd, które jest podobne w działaniu, więc interaktywnie wywołane pwd
    zwykle wywoła wersję wbudowaną, a nie opisaną tutaj.

OPCJE

    --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach,
       kończy pracę.

    --version
       Wyświetla numer wersji programu i kończy pracę.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Błędy proszę zgłaszać, w jęz.ang., do <bug-sh-utils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE

    printenv(1), sh-utils(1).

OD TŁUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi
    powłokowych GNU wersji 2.0.