Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

    sensible-editor,  sensible-pager,  sensible-browser  -  rozsądne
    edytowanie, przeglądanie plików i zasobów sieciowych

SKŁADNIA

    sensible-editor [OPCJE...]
    sensible-pager [OPCJE...]
    sensible-browser url

OPIS

    sensible-editor, sensible-pager i sensible-browser podejmują rozsądny
    wybór jaki uruchomić - odpowiednio - edytor, pager czy przeglądarkę
    www. Programy w systemie Debian mogą albo używać tych skryptów jako
    domyślnego edytora, pagera czy przeglądarki stron www, albo naśladować
    ich zachowanie.

ZOBACZ TAKŻE

    Dokumentacja zmiennych środowiskowych EDITOR, PAGER i BROWSER  w
    environ(7)