Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

    sgml2txt - twórz zwykły tekst z pliku źródłowego SGML

SKŁADNIA

    sgml2txt [opcja-ogólna...] [--man] [--filter] plik[.sgml]

OPIS

    sgml2txt  konwertuje plik źródłowy SGML na wyjście w ASCII lub
    ISO-8859-1. Wynik pojawi się w plik.txt, gdzie plik jest nazwą pliku
    źródłowego SGML.

    Do  ustawień  warunkowych  (conditionals)  ustawiana  jest  para
    atrybut/wartość "output=txt".

OPCJE

    sgml2info przyjmuje wszystkie opcje ogólne opisane w sgmltools (1) oraz
    następujące opcje charakterystyczne:

    --man, -m
       Daje w wyniku plik źródłowy groff, odpowiedni do utworzenia
       przez groff -man sformatowanych stron podręcznika systemowego
       man.

    --filter, -f
       Usuwa z postaci pośredniej utworzonej przez groff(1) nadpisania
       wykonane z użyciem backspace.

    --pass, -P
       Argument opcji pass (przekaż) dodawany jest do opcji wiersza
       poleceń obsługiwanej przez groff(1).

    plik  określa plik źródłowy SGML, o nazwie albo plik albo plik.sgml

PLIKI

    Wykorzystywanych jest wiele plików z $LINUXDOCLIB i $LINUXDOCBIN.

BŁĘDY

    Nie znaleziono.

AUTOR

    Greg Hankins <greg.hankins@cc.gatech.edu>, w oparciu o skrypty Toma
    Gordona i Alexandra Horza.  Napisane ponownie przez Cees de Groot
    <cg@pobox.com>.

ZOBACZ TAKŻE

    sgmltools(1), sgml2html(1), sgml2info(1), sgml2latex(1), sgml2lyx(1),
    sgml2rtf(1), sgmlcheck(1).

                10 listopada 1997          SGML2TXT(1)