Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

    stty - zmienia i drukuje ustawienia linii terminala

SKŁADNIA

    stty [-F URZ─äDZENIE] [--file=URZ─äDZENIE] [USTAWIENIA]...
    stty [-F URZ─äDZENIE] [--file=URZ─äDZENIE] [-a|--all]
    stty [-F URZ─äDZENIE] [--file=URZ─äDZENIE] [-g|--save]

OPIS

    Wy┼Ťwietlenie lub zmiana ustawie┼ä terminala.

    -a, --all
       wy┼Ťwietlenie wszystkich aktualnych ustawie┼ä w postaci czytelnej
       dla człowieka

    -g, --save
       wy┼Ťwietlenie wszystkich aktualnych ustawie┼ä w formacie czytelnym
       dla stty

    -F, --file=URZ─äDZENIE
       otwarcie i u┼╝ywanie podanego URZ─äDZENIA zamiast standardowego
       wej┼Ťcia

    --help wy┼Ťwietlenie opisu dzia┼éania i zako┼äczenie

    --version
       wy┼Ťwietlenie informacji o wersji i zako┼äczenie

    Opcjonalny minus przed USTAWIENIEM oznacza zaprzeczenie. Gwiazdka (*)
    oznacza ustawienia spoza POSIX. System sam okre┼Ťla, kt├│re ustawienia s─ů
    dost─Öpne.

  Znaki specjalne:
    * dsusp ZNAK
       ZNAK wysy┼éa do terminala sygna┼é stopu po opr├│┼╝nieniu wej┼Ťcia

    eof ZNAK
       ZNAK wysy┼éa znak ko┼äca pliku (ko┼äca wej┼Ťcia)

    eol ZNAK
       ZNAK wysyła znak końca linii

    * eol2 ZNAK
       alternatywny ZNAK końca linii

    erase ZNAK
       ZNAK kasuje ostatni wprowadzony znak

    intr ZNAK
       ZNAK wysyła sygnał przerwania

    kill ZNAK
       ZNAK kasuje bie┼╝─ůc─ů lini─Ö

    * lnext ZNAK
       ZNAK wprowadza następny znak w cudzysłowie

    quit ZNAK
       ZNAK wysy┼éa sygna┼é wyj┼Ťcia

    * rprnt ZNAK
       ZNAK powtarza bie┼╝─ůc─ů lini─Ö

    start ZNAK
       ZNAK wznawia wy┼Ťwietlanie

    stop ZNAK
       ZNAK wstrzymuje wy┼Ťwietlanie

    susp ZNAK
       ZNAK wysyła do terminala sygnał stop

    * swtch ZNAK
       ZNAK w┼é─ůcza inn─ů warstw─Ö pow┼éoki

    * werase ZNAK
       ZNAK kasuje ostatnie wprowadzone słowo

  Ustawienia specjalne:
    N   ustawienie pr─Ödko┼Ťci wyj┼Ťciowej i wej┼Ťciowej na N bit├│w/s

    * cols N
       ustawienie szeroko┼Ťci terminala na N kolumn

    * columns N
       to samo, co cols N

    ispeed N
       ustawienie pr─Ödko┼Ťci wej┼Ťciowej na N

    * line N
       u┼╝ycie rygoru linii (line discipline) N

    min N z -icanon ustawienie minimum N znaków pełnego odczytu

    ospeed N
       ustawienie pr─Ödko┼Ťci wyj┼Ťciowej na N

    * rows N
       ustawienie d┼éugo┼Ťci terminala na N wierszy

    * size wy┼Ťwietlenie liczby wierszy i kolumn wed┼éug ustawie┼ä j─ůdra

    speed wy┼Ťwietlenie pr─Ödko┼Ťci terminala

    time N z -icanon ustawienie timeout na N dziesi─ůtych sekundy

  Ustawienia steruj─ůce:
    [-]clocal
       wy┼é─ůczenie sygna┼é├│w sterowania modemu

    [-]cread
       w┼é─ůczenie odbioru z wej┼Ťcia

    * [-]crtscts
       w┼é─ůczenie protoko┼éu RTS/CTS (handshaking)

    csN  ustawienie wielko┼Ťci znaku na N bit├│w, N w zakresie [5..8]

    [-]cstopb
       u┼╝ycie dw├│ch bit├│w stopu na znak (jeden z `-')

    [-]hup wys┼éanie sygna┼éu roz┼é─ůczenia, gdy ostatni  proces  zamknie
       terminal

    [-]hupcl
       to samo co [-]hup

    [-]parenb
       w┼é─ůczenie ustawiania i sprawdzania bitu parzysto┼Ťci

    [-]parodd
       w┼é─ůczenie parzysto┼Ťci nieparzystej (parzystej z `-')

  Ustawienia wej┼Ťcia:
    [-]brkint
       znaki break powoduj─ů wys┼éanie sygna┼éu przerwania

    [-]icrnl
       zamienianie znak├│w CR na NL

    [-]ignbrk
       ignorowanie znaku break

    [-]igncr
       ignorowanie znaku CR

    [-]ignpar
       ignorowanie znak├│w z b┼é─Ödami parzysto┼Ťci

    * [-]imaxbel
       piszczenie  przy pełnym buforze (bez jego opróżniania) po
       wprowadzeniu znaku

    [-]inlcr
       zamienianie znak├│w NL na CR

    [-]inpck
       w┼é─ůczenie kontroli parzysto┼Ťci na wej┼Ťciu

    [-]istrip
       zerowanie najstarszego (├│smego) bitu znak├│w na wej┼Ťciu

    * [-]iuclc
       zamienianie wielkich liter na małe

    * [-]ixany
       ka┼╝dy znak wznawia transmisj─Ö, nie tylko start

    [-]ixoff
       w┼é─ůczenie wysy┼éania znak├│w start/stop

    [-]ixon
       w┼é─ůczenie protoko┼éu sterowania przep┼éywem XON/XOF

    [-]parmrk
       zaznaczanie b┼é─Öd├│w parzysto┼Ťci sekwencj─ů 255-0-znak

    [-]tandem
       to samo, co [-]ixoff

  Ustawienia dla wyj┼Ťcia:
    * bsN styl op├│┼║nienia po znaku BS, N w zakresie [0..1]

    * crN styl op├│┼║nienia po znaku CR, N w zakresie [0..3]

    * ffN styl op├│┼║nienia po znaku FF, N w zakresie [0..1]

    * nlN styl op├│┼║nienia po znaku NL, N w zakresie [0..1]

    * [-]ocrnl
       zamienianie znaku CR na NL

    * [-]ofdel
       u┼╝ywanie znaku DEL zamiast NUL jako znaku wype┼éniaj─ůcego

    * [-]ofill
       u┼╝ywanie znak├│w wype┼éniaj─ůcych zamiast op├│┼║nie┼ä transmisji

    * [-]olcuc
       zamienianie małych liter na wielkie

    * [-]onlcr
       zamienianie znak├│w NL na sekwencje CR-NL

    * [-]onlret
       znak NL powoduje powr├│t karetki (carriage return)

    * [-]onocr
       bez wysyłania znaków CR w pierwszej kolumnie

    [-]opost
       przetwarzanie znak├│w wyj┼Ťciowych

    * tabN styl op├│┼║nienia po tabulatorze poziomym, N w zakresie [0..3]

    * tabs to samo, co tab0

    * -tabs
       to samo, co tab3

    * vtN styl op├│┼║nienia po tabulatorze pionowym, N w zakresie [0..1]

  Ustawienia lokalne:
    [-]crterase
       wy┼Ťwietlanie znaku erase jako BS-spacja-BS

    * crtkill
       kasowanie całej linii zgodnie z ustawieniami echoprt i echoe

    * -crtkill
       kasowanie całej linii zgodnie z ustawieniami echoctl i echok

    * [-]ctlecho
       wy┼Ťwietlanie znak├│w kontrolnych jako `^c' itp.

    [-]echo
       wy┼Ťwietlanie ka┼╝dego znaku z wej┼Ťcia

    * [-]echoctl
       to samo, co [-]ctlecho

    [-]echoe
       to samo, co [-]crterase

    [-]echok
       wy┼Ťwietlanie znaku nowej linii po znaku kill

    * [-]echoke
       to samo, co [-]crtkill

    [-]echonl
       wy┼Ťwietlanie znaku NL, nawet je┼Ťli inne nie s─ů wy┼Ťwietlane

    * [-]echoprt
       wy┼Ťwietlanie skasowanych znak├│w wstecz mi─Ödzy `\' i `/'

    [-]icanon
       wy┼Ťwietlanie znak├│w erase, kill, werase i rprnt

    [-]iexten
       wy┼Ťwietlanie znak├│w spoza specyfikacji POSIX

    [-]isig
       wy┼Ťwietlanie znak├│w intr, quit i susp

    [-]noflsh
       bez opr├│┼╝niania bufora po znakach intr i quit

    * [-]prterase
       to samo, co [-]echoprt

    * [-]tostop
       zatrzymywanie proces├│w w tle, pr├│buj─ůcych pisa─ç na terminal

    * [-]xcase
       z icanon: wy┼Ťwietlanie wielkich liter jako `\ma┼éa-litera'

  Kombinacje ustawień:
    * [-]LCASE
       jak [-]lcase

    cbreak jak -icanon

    -cbreak
       jak icanon

    cooked jak brkint ignpar istrip icrnl ixon opost isig icanon, eof i eol
       ustawione na warto┼Ťci domy┼Ťlne

    -cooked
       jak raw

    crt  jak echoe echoctl echoke

    dec  jak echoe echoctl echoke -ixany intr ^c erase 0177 kill ^u

    * [-]decctlq
       jak [-]ixany

    ek   ustawienie znak├│w erase i kill na warto┼Ťci domy┼Ťlne

    evenp jak parenb -parodd cs7

    -evenp jak -parenb cs8

    * [-]lcase
       jak xcase iuclc olcuc

    litout jak -parenb -istrip -opost cs8

    -litout
       jak parenb istrip opost cs7

    nl   jak -icrnl -onlcr

    -nl  jak icrnl -inlcr -igncr onlcr -ocrnl -onlret

    oddp  jak parenb parodd cs7

    -oddp jak -parenb cs8

    [-]parity
       jak [-]evenp

    pass8 jak -parenb -istrip cs8

    -pass8 jak parenb istrip cs7

    raw  jak -ignbrk -brkint -ignpar -parmrk -inpck -istrip -inlcr -igncr
       -icrnl -ixon -ixoff -iuclc -ixany -imaxbel -opost -isig -icanon
       -xcase min 1 time 0

    -raw  jak cooked

    sane  jak cread -ignbrk brkint -inlcr -igncr icrnl -ixoff -iucl -ixany
       imaxbel opost -olcuc -ocrnl onlcr -onocr -onlret -ofill -ofdel
       nl0 cr0 tab0 bs0 vt0 ff0 isig icanon iexten echo echoe echok
       -echonl -noflsh -xcase -tostop  -echoprt  echoctl  echoke,
       wszystkie znaki specjalne przybieraj─ů standardowe warto┼Ťci.

    Obs┼éuga linii terminalowej pod┼é─ůczonej do standardowego wej┼Ťcia. Bez
    argument├│w wy┼Ťwietla pr─Ödko┼Ť─ç transmisji, rygor linii i odchylenia od
    stty sane. W ustawieniach ZNAK powinien być podany dosłownie lub
    zakodowany np. ^c, 0x37, 0177 lub 127; warto┼Ť─ç ^- lub s┼éowo undef s─ů
    u┼╝ywane do wy┼é─ůczania znak├│w specjalnych.

AUTOR

    Napisany przez Davida MacKenzie.

ZG┼üASZANIE B┼ü─śD├ôW

    Raporty o błędach wysyłaj do bug-coreutils@gnu.org .

PRAWA AUTORSKIE

    Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
    Ten program jest darmowy; warunki kopiowania s─ů opisane w ┼║r├│d┼éach.
    Autorzy nie daj─ů ┼╗ADNYCH gwarancji,  w  tym  r├│wnie┼╝  gwarancji
    PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY LUB DO KONKRETNYCH CELÓW.

ZOBACZ TAK┼╗E

    Pełna dokumentacja dla programu stty jest utrzymywana jako podręcznik
    Texinfo. Je┼Ťli programy info oraz stty s─ů w┼éa┼Ťciwie zainstalowane,
    polecenie

       info stty lub pinfo stty

    powinno udost─Öpni─ç kompletny podr─Öcznik.