Provided by: language-env_0.66_all bug

NAZWA

    tklanguage - Uruchamia set-language-env z menu GUI

SKŁADNIA

    tklanguage

DESCRIPTION

    tklanguage jest graficznym interfejsem użytkownika napisanym jako
    skrypt w Tcl/Tk, który wybiera preferowany język i uruchamia set-
    language-env.

ZOBACZ TAKŻE

    set-language-env(1)

AUTOR

    Tomohiro KUBOTA <kubota@debian.org>

                  2000/6/13           TKLANGUAGE(1)