Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

    xcopy - rekurencyjne kopiowanie katalogów MSDOS

SKŁADNIA

    xcopy katalog_rdowy katalog_docelowy

OPIS

    Skrypt xcopy służy do rekurencyjnego kopiowania jednego katalogu do
    innego.

    Jeśli katalog docelowy nie istnieje, to jest zakładany.  Jeżeli
    istnieje, to pliki z katalogu rdowego są kopiowane wprost do niego,
    nie jest zaś w  nim  tworzony  podkatalog  katalog_rdowy,  w
    przeciwieństwie do działania cp -rf.

BŁĘDY

    Polecenie to jest "a big kludge". Poprawna implementacja wymagałaby
    przerobienia znacznych części mtools, ale niestety nie mam na to teraz
    czasu.  Główną wadą tego rozwiązania jest jego nieefektywność w
    niektórych systemach (kilka kolejnych wywołań mtoools, co podważa sens
    buforowania wykorzystywanego przez mtools).

UWAGI

    Niniejsza, polska wersja dokumentacji, powstała jako tłumaczenie pliku
    Texinfo pakietu mtools wersji 3.9.6. W stosunku do automatycznie
    generowanej z Textinfo dokumentacji oryginalnej dokonano przesunięcia
    sekcji opisującej konwersję dokumentacji do mtools(1).  Tam  też
    znajdziesz notę prawną dotyczącą rozpowszechniania, modyfikacji i
    tłumaczenia dokumentacji pakietu mtools