Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

    xwd - zrzuć obraz okna X

SKŁADNIA

    xwd [-debug] [-help] [-nobdrs] [-out plik] [-xy] [-frame] [-add
    warto] [-root | -id id | -name nazwa ] [-icmap] [-screen] [-display
    wywietlacz]

OPIS

    Xwd to narzędzie do zrzucania zawartości okien X Window System. Xwd
    umożliwia użytkownikom X zapisywanie obrazów okien w  specjalnie
    sformatowanych plikach zrzutu. Plik ten może być potem odczytywany
    przez różne X-narzędzia w celu ponownego wyświetlenia, drukowania,
    edycji,  formatowania,  itp.  Okno docelowe jest wybierane przez
    kliknięcie na nim wskaźnikiem myszy. Na początku zrzucania włączany
    jest  dzwonek klawiatury, a po jego zakończeniu, dzwonek dzwoni
    dwukrotnie.

OPCJE

    -display wywietlacz
        Argument ten umożliwia określenie, do którego serwera się
        podłączyć; zobacz X(1).

    -help  Wydrukuj informacje o użyciu.

    -nobdrs Argument en mówi, że zrzut okna nie powinien zawierać pikseli,
        składających się na jego obramowanie. Jest to przydatne w
        sytuacjach, kiedy życzysz sobie włączenie zawartości okna do
        dokumentu jako ilustrację.

    -out plik
        Ten argument umożliwia użytkownikowi podanie pliku wyjściowego
        zrzutu. Domyślnym punktem zrzutu jest standardowe wyjście.

    -xy   Ta opcja tyczy się tylko kolorowych wyświetlaczy. Wybiera
        format `XY' zrzucania, zamiast domyślnego `Z'.

    -add warto
        Ta opcja określa wartość ze znakiem, która będzie dodawana do
        każdego piksela.

    -frame Ta opcja wskazuje, że podczas ręcznego wybierania okna, ramka
        menedżera okien powinna być załączona.

    -root  Ta opcja wskazuje, że do zrzutu powinno zostać wybrane okno
        główne, bez wymagania od użytkownika wybrania okna wskaźnikiem.

    -id id Ta opcja wskazuje, że okno o podanym identyfikatorze zasobu
        powinno być wybrane do zrzutu, bez oczekiwania od użytkownika
        wybrania go wskaźnikiem.

    -name nazwa
        Ta opcja wskazuje, że okno o podanej właściwości WM_NAME
        powinno być wybrane do zrzutu, bez oczekiwania od użytkownika
        wybrania okna wskaźnikiem.

    -icmap Normalnie mapa kolorów wybranego okna używana jest do uzyskania
        wartości  RGB.  Ta  opcja  wymusza  zamiast  tego użycie
        zainstalowanej mapy kolorów ekranu.

    -screen Ta opcja wskazuje, że żądanie GetImage, użyte do uzyskania
        obrazu powinno być wykonane na raczej oknie głównym niż
        bezpośrednio na określonym oknie. W ten sposób możesz uzyskać
        kawałki innych okien, które zakrywają podane okno, a co
        ważniejsze, możesz złapać menu i inne elementy, które sa
        niezależne od okien, lecz istnieją na podanym oknie.

    -silent Działaj cicho, tj. nie dzwoń dzwonkami podczas pracy.

ŚRODOWISKO

    DISPLAY Dla uzyskania domyślnego hosta i numeru wyświetlacza.

PLIKI

    XWDFile.h
        Plik definicji formatu X Window Dump File.

ZOBACZ TAKŻE

    xwud(1), xpr(1), X(1)

AUTORZY

    Tony Della Fera, Digital Equipment Corp., MIT Project Athena
    William F. Wyatt, Smithsonian Astrophysical Observatory