Provided by: yada_0.54_all bug

NAZWA

    yada - Yet Another Debianisation Aid

SKŁADNIA

    yada yada

    yada rebuild [plik]

OPIS

    yada jest narzędziem pomagającym w przygotowaniu pakietów Debiana. Jego
    podstawową ideą jest to, aby wszystkie informacje potrzebne do
    utworzenia pakietu zawierały się w pojedyńczym pliku kontrolnym,
    debian/packages, którego format jest opisany w podręczniku packages(7).

    Jedynym wyjątkiem od reguły "wszystko w jednym pliku", jest plik
    debian/changelog, który pozostaje niezmieniony, oraz opcjonalnie skrypt
    debian/yada. Pliki debian/rules, debian/control oraz opcjonalnie
    debian/templates są generowane automatycznie na podstawie zawartości
    pliku debian/packages.

    Tak naprawdę wystarczy jedynie wiedzieć, jak przygotować plik
    debian/packages, aby móc utworzyć poprawny pakiet.

    Polecenie yada yada tworzy odpowiedni szablonowy plik debian/packages i
    debian/changelog. Po wyedytowaniu tych dwóch plików należy wygenerować
    potrzebne pliki kontrolne debian/rules I debian/control poleceniem yada
    generate. Od tej pory plik debian/rules będzie regenerowany
    automatycznie po każdej zmianie w pliku debian/packages.

OPCJE

    yada  To polecenie tworzy szablonowe pliki debian/packages oraz
        debian/changelog, jeżeli brakuje ich w katalogu debian/.

    rebuild rules
        yada odczytuje plik debian/packages i generuje odpowiedni plik
        debian/rules. Poprzedni plik zostaje nadpisany.

    rebuild control
        yada odczytuje plik debian/packages i generuje odpowiedni plik
        debian/control. Poprzedni plik zostaje nadpisany.

    rebuild templates
        yada odczytuje plik debian/packages i generuje odpowiedni plik
        debian/templates. Poprzedni plik zostaje nadpisany. Ten plik
        jest tworzony jedynie wtedy, gdy w pliku debian/packages
        znajduje się pole Templates:. Wygenerowany plik może być
        wykorzystany do odświeżenia plików z tłumaczeniami szablonów
        DebConf za pomocą polecenia debconf-updatepo(1) lub po-
        debconf(7).

    rebuild Generuje wszystkie wyżej wymienione pliki.

PLIKI

    debian/packages
        zawiera informacje o pakiecie źródłowym i o pakietach binarnych

    debian/control, debian/rules, debian/templates
        generowane automatycznie

    debian/changelog
        zawiera informacje o zmianach w pakiecie

    debian/yada
        skrypt generujący pliki kontrolne rules i control, dodatkowo
        wykorzystywany jest przez plik rules

ZOBACZ TAKŻE

    packages(7)

DIAGNOSTYKA

    yada zwraca komunikat z błędem oraz niezerową wartość powrotu, jeżeli
    wystąpi jakiś problem.

BUGS

    Jest to oprogramowanie, które wciąż wymaga zmian, gdyż różni ludzie
    potrzebują go do różnych rzeczy. Jeżeli wykryjesz w tym programie jakiś
    błąd, lub sądzisz, że warto do niego dodać nową funkcjonalność, zgłoś
    to poprzez system śledzenia błędów Debiana <http://bugs.debian.org/>.

AUTORZY

    (c) 1999 Charles Briscoe-Smith <cpbs@debian.org>.

    (c) 1999-2006 Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>.