Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

    zsh - Powłoka Z

STRESZCZENIE

    Ponieważ zsh posiada wiele cech, podręcznik ten został podzielony na
    następujące sekcje:

    zsh(1)     Rzut oka na zsh (ta sekcja)
    zshmisc(1)   To co nie zmieściło się w innych sekcjach
    zshexpn(1)   Rozwijanie poleceń i parametrów zsh
    zshparam(1)  Parametry zsh
    zshoptions(1) Opcje zsh
    zshbuiltins(1) Wbudowane funkcje zsh
    zshzle(1)   Edycja wiersza poleceń zsh
    zshcompctl(1) Kontrola automatycznego dopełniania
    zshmodules(1) Ładowalne moduły zsh
    zshall(1)   Wszystkie sekcje razem

OPIS

    Zsh jest UNIXowym interpretatorem poleceń (powłoką, shell'em) nadającym
    się zarówno do interaktywnej pracy z systemem jak i do wykonywania
    skryptów. Z pośród standardowych powłok zsh najbardziej przypomina
    ksh(1), ale zawiera wiele ulepszeń.  Zsh posiada edycję wiersza
    poleceń, wbudowaną korekcję pisowni, programowalne dopełnianie poleceń,
    funkcje (z automatycznym ładowaniem), historię poleceń i mnóstwo innych
    cech.

AUTOR

    Pierwotnie zsh został napisany przez Paula Falstada <pf@zsh.org>.
    Obecnie zsh jest utrzymywany przez członków listy dyskusyjnej zsh-
    workers <zsh-workers@math.gatech.edu>. Koordynatorem projektu  jest
    obecnie Andrew Main (Zefram) <zefram@zsh.org>. Z koordynatorem można
    się skontaktować pisząc na adres <coordinator@zsh.org>, ale sprawy
    dotyczące kodu powinny być kierowane na listę dyskusyjną.

DOSTĘPNOŚĆ

    Zsh jest dostępny z następujących anonimowych serwerów FTP. Mirrory te
    są często aktualizowane. Serwery oznaczone przez (G)  mogą  być
    aktualizowane względem ftp.math.gatech.edu zamiast względem serwera
    głównego. Serwery oznaczone przez (H) mogą być aktualizowane względem
    ftp.cs.elte.hu.

    Serwery główne
       ftp://ftp.zsh.org/pub/zsh/
       http://www.zsh.org/pub/zsh/

    Australia
       ftp://ftp.zsh.org/pub/zsh/
       http://www.zsh.org/pub/zsh/
       ftp://ftp.ips.oz.au/pub/packages/zsh/ (G) (H)

    Dania
       ftp://sunsite.auc.dk/pub/unix/shells/zsh/

    Finlandia
       ftp://ftp.funet.fi/pub/unix/shells/zsh/ (H)

    Francja
       ftp://ftp.cenatls.cena.dgac.fr/pub/shells/zsh/

    Niemcy
       ftp://ftp.fu-berlin.de/pub/unix/shells/zsh/ (H)
       ftp://ftp.gmd.de/packages/zsh/ (H)
       ftp://ftp.uni-trier.de/pub/unix/shell/zsh/ (H)

    Węgry
       ftp://ftp.cs.elte.hu/pub/zsh/
       http://www.cs.elte.hu/pub/zsh/
       ftp://ftp.kfki.hu/pub/packages/zsh/ (H)

    Izrael
       ftp://ftp.math.technion.ac.il/mirror/ftp.zsh.org/pub/zsh/
       http://www.math.technion.ac.il/mirror/ftp.zsh.org/pub/zsh/

    Japonia
       ftp://ftp.tohoku.ac.jp/mirror/zsh/ (H)
       ftp://ftp.nis.co.jp/pub/shells/zsh/ (H)

    Norwegia
       ftp://ftp.uit.no/pub/unix/shells/zsh/ (H)

    Rumunia
       ftp://ftp.roedu.net/pub/mirrors/ftp.zsh.org/pub/zsh/

    Słowenia
       ftp://ftp.siol.net/pub/unix/shells/zsh/ (H)

    Szwecja
       ftp://ftp.lysator.liu.se/pub/unix/zsh/ (H)

    Wielka Brytania
       ftp://ftp.net.lut.ac.uk/zsh/ (H)
       ftp://sunsite.doc.ic.ac.uk/packages/unix/shells/zsh/ (G)

    USA
       ftp://ftp.math.gatech.edu/pub/zsh/
       ftp://uiarchive.uiuc.edu/pub/packages/shells/zsh/
       ftp://ftp.sterling.com/zsh/ (G) (H)
       ftp://ftp.rge.com/pub/shells/zsh/ (G) (H)
       ftp://foad.org/pub/zsh/
       http://foad.org/zsh/

Listy dyskusyjne

    Istnieją trzy listy dyskusyjne poświęcone zsh:

    <zsh-announce@math.gatech.edu>
       Informacje  o  nowych  wersjach,  większych  zmianach oraz
       comiesięcznym FAQ, czyli odpowiedziami na najczęściej zadawane
       pytania. (lista moderowana)

    <zsh-users@math.gatech.edu>
       Dyskusje użytkowników.

    <zsh-workers@math.gatech.edu>
       Rozwój, raporty o błędach i łaty na nie.

    Żeby zapisać się na listę wyślij list z polem SUBJECT `subscribe
    <adres-e-mail>' na adres administracyjny związany z odpowiednią grupą.

    <zsh-announce-request@math.gatech.edu>
    <zsh-users-request@math.gatech.edu>
    <zsh-workers-request@math.gatech.edu>

    Wypisywanie się z listy jest analogiczne.

    WYSTARCZY ZAPISAĆ SIĘ NA JEDNĄ LISTĘ. Wszystkie listy z zsh-announce
    są automatycznie przesyłane na listę zsh-users, zaś wszystkie listy z
    zsh-users są automatycznie przesyłane na zsh-workers.

    Masz problemy z zapisaniem lub wypisaniem się na którąś z list,
    informację o tym wyślij na adres <listmaster@zsh.org>. Listy dyskusyjne
    są utrzymywane przez Richarda Colemana <coleman@zsh.org>.

    Listy są archiwizowane; archiwum można dostać wysyłając list na podany
    adres administracyjny listy. Istnieje również hipertekstowa wersja
    archiwum utrzymywana przez Geoffa Winga <gcw@zsh.org> i dostępna pod
    adresem http://www.zsh.org/mla/.

ZSH FAQ

    Zsh posiada listę najczęściej zadawanych pytań (FAQ), utzrymywane przez
    Petera Stephensona <pws@zsh.org>.  Jest ona regularnie wysyłana na
    grupę dyskusyjną comp.unix.shell oraz listę  zsh-announce.  Najnowszą
    wersję można znaleźć na dowolnym z wymienionych serwerów FTP lub pod
    adresem http://www.zsh.org/FAQ/. Adres kontaktowy do spraw związanych z
    FAQ to <faqmaster@zsh.org>.

Strona WWW ZSH

    Zsh posiada stronę WWW pod adresem http://www.zsh.org/. Jest ona
    utrzymywana przez Karstena Thygesena <karthy@zsh.org> z SunSITE Dania.
    Adres  kontaktowy  do  spraw  związanych  z  witryną  WWW  to
    <webmaster@zsh.org>.

PARAMETRY STARTOWE

    Jeżeli flaga -s nie została podana, a został podany jakiś argument to
    pierwszy argument uznawany jest za ścieżkę skryptu, który ma zostać
    wykonany. Pozostałe argumenty są traktowane jako parametry pozycyjne.
    Następujące flagi są interpretowane przez zsh przy starcie:

    -c cig polece
       Wykonaj cig polece.

    -i   Wymuś na powłoce interaktywność.

    -s   Wczytuj polecenia ze standardowego wejścia.

PLIKI STARTOWE/KOŃCOWE

    Polecenia są najpierw czytane z /etc/zshenv. Jeżeli opcja RCS nie jest
    ustawiona w /etc/zshenv, wszystkie pozostałe pliki  startowe  są
    pomijane. W przeciwnym wypadku polecenia są czytane z $ZDOTDIR/.zshenv.
    Jeżeli powłoka jest powłoką zameldowania (loginową), polecenia są
    czytane z /etc/zprofile, a następnie z $ZDOTDIR/.zprofile. Następnie,
    jeżeli powłoka jest interaktywna, polecenia są czytane z /etc/zshrc i
    $ZDOTDIR/.zshrc. Na koniec, jeżeli powłoka jest powłoką zameldowania,
    czytane są pliki /etc/zlogin i $ZDOTDIR/.zlogin.

    Jeżeli zmienna $ZDOTDIR nie jest ustawiona, używana jest zmienna $HOME.
    Wymienione powyżej pliki z katalogu /etc, w zależności od systemu, mogą
    znajdować się w innym katalogu.

PLIKI

    $ZDOTDIR/.zshenv
    $ZDOTDIR/.zprofile
    $ZDOTDIR/.zshrc
    $ZDOTDIR/.zlogin
    $ZDOTDIR/.zlogout
    ${TMPPREFIX}*  (domyślnie /tmp/zsh*)
    /etc/zshenv
    /etc/zprofile
    /etc/zshrc
    /etc/zlogin
    /etc/zlogout  (katalog /etc jest domyślny, ale pliki te mogą znajdować
    się w innym katalogu)

ZOBACZ TAKŻE

    sh(1), csh(1), tcsh(1), rc(1), bash(1),  ksh(1),  zshbuiltins(1),
    zshcompctl(1), zshexpn(1), zshmisc(1), zshmodules(1), zshoptions(1),
    zshparam(1), zshzle(1)

    IEEE Standard for information Technology - Portable Operating System
    Interface (POSIX) - Part 2: Shell and Utilities, IEEE Inc, 1993, ISBN
    1-55937-255-9.