Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    fork - utworzenie procesu potomnego

SKŁADNIA

    #include <sys/types.h>
    #include <unistd.h>

    pid_t fork(void);

OPIS

    fork tworzy proces potomny, który różni się od procesu macierzystego
    jedynie swoimi numerami PID i PPID oraz tym, że w rzeczywistości użycie
    przez niego zasobów jest ustawione na 0. Blokady plików i oczekujące
    sygnały nie są dziedziczone.

    Pod Linuksem fork funkcja jest zaimplementowana za pomocą kopiowania
    stron pamięci przy zapisie, więc jedynymi mankamentami fork są czas i
    pamięć wymagane do powielenia tablic stron rodzica i utworzenia
    unikalnej struktury zadania dla potomka.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Po pomyślnym zakończeniu, w procesie macierzystym zwracany jest PID
    procesu potomnego, a w procesie potomnym zwracane jest 0. Po błędzie
    zwracane jest -1 w kontekście rodzica, nie jest tworzony procesie
    potomny i odpowiednio ustawiane jest errno.

BŁĘDY

    EAGAIN fork nie mógł zaalokować ilości pamięci wystarczającej do
       skopiowania tablic stron rodzica i dla struktury zadania dla
       potomka.

    ENOMEM fork nie potrafił zaalokować niezbędnych struktur jądra z powodu
       niedostatecznej ilości pamięci.

ZGODNE Z

    Funkcja fork jest zgodna z SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3.

ZOBACZ TAKŻE

    clone(2), execve(2), vfork(2), wait(2)