Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    getpid, getppid - pobranie identyfikatora procesu

SKŁADNIA

    #include <sys/types.h>
    #include <unistd.h>

    pid_t getpid(void);
    pid_t getppid(void);

OPIS

    getpid zwraca ID obecnego procesu. (Jest to często wykorzystywane przez
    funkcje generujące unikalne nazwy plików tymczasowych.)

    getppid zwraca PID rodzica obecnego procesu.

ZGODNE Z

    POSIX, BSD 4.3, SVID

ZOBACZ TAKŻE

    exec(3),  fork(2),  kill(2),  mkstemp(3),  tmpnam(3),  tempnam(3),
    tmpfile(3)