Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

       getsid - pobranie ID sesji

SKŁADNIA

       #include <unistd.h>

       pid_t getsid(pid_t pid);

OPIS

       getsid(0)  zwraca  ID  sesji procesu wywołującego.  getsid(p) zwraca ID
       sesji procesu o numerze ID procesu równym p.   (ID  sesji  dla  procesu
       jest  to  numer  ID  grupy  procesów  procesu przewodzącego sesji.)  Po
       błędzie zwracane jest (pid_t) -1, i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

       EPERM  Proces o numerze ID procesu równym p istnieje, ale nie należy do
              tej  samej sesji, co proces bieżący, a implementacja traktuje to
              jako błąd.

       ESRCH  Nie znaleziono procesu o numerze ID procesu równym p.

ZGODNE Z

       SVr4, POSIX 1003.1-2001.

UWAGI

       Linux nie zwraca EPERM.

       Linux zawiera tę funkcję systemową począwszy od wersji Linuksa  1.3.44.
       Wspomaganie w libc istnieje od libc 5.2.19.

       Aby   otrzymać   prototyp   pod   glibc,   należy  zdefiniować  zarówno
       _XOPEN_SOURCE,  jak  i  _XOPEN_SOURCE_EXTENDED,   lub   użyć   "#define
       _XOPEN_SOURCE  n", gdzie n jesy liczbą całkowitą większą lub równą 500.

ZOBACZ TAKŻE

       getpgid(2), setsid(2)