Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    lseek - zmiana pozycji w pliku dla odczytu/zapisu

SKŁADNIA

    #include <sys/types.h>
    #include <unistd.h>

    off_t lseek(int fildes, off_t offset, int whence);

OPIS

    Funkcja lseek zmienia przesunięcie dla deskryptora pliku fildes na
    wartość podaną w argumencie offset, zgodnie z dyrektywą whence w
    następujący sposób:

    SEEK_SET
       Przesunięcie jest ustawiane na offset bajtów.

    SEEK_CUR
       Przesunięcie jest ustawiane na aktualną pozycję plus offset
       bajtów.

    SEEK_END
       Przesunięcie jest ustawiane na rozmiar pliku plus offset bajtów.

    Funkcja lseek umożliwia ustawienie przesunięcia w pliku poza istniejący
    koniec pliku. Jeśli później w tym miejscu zostaną zapisane jakieś dane,
    to kolejne odczyty danych z luki zwrócą bajty zerowe (aż do czasu, gdy
    dane zostaną rzeczywiście w tej luce zapisane).

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Po pomyślnym zakończeniu lseek zwraca ustawione przesunięcie, liczone w
    bajtach  od początku pliku.  W przeciwnym wypadku zwracane jest
    (off_t)-1 oraz ustawiane jest errno w sposób wskazujący rodzaj błędu.

BŁĘDY

    EBADF fildes nie jest otwartym deskryptorem pliku.

    ESPIPE fildes jest związany z potokiem, gniazdem, lub FIFO.

    EINVAL whence jest nieprawidłową wartością.

ZGODNE Z

    SVr4, POSIX, BSD 4.3

OGRANICZENIA

    urządzenie musi wspierać tę operację.

    Ograniczenia specyficzne dla Linuksa, to: użycie lseek na urządzeniu
    terminalowym zwraca ESPIPE. Inne systemy zwracają liczbę zapisanych
    znaków, używając SEEK_SET do ustawiania licznika. Niektóre urządzenia,
    np.  /dev/null nie powodują wystąpienia błędu ESPIPE, ale zwracają
    wskaźnik o nieokreślonej wartości.

UWAGI

    Podczas konwersji starego kodu, należy podstawiać zamiast wartości
    whence następujące makra:

     stare  nowe
    0    SEEK_SET
    1    SEEK_CUR

    2    SEEK_END
    L_SET  SEEK_SET
    L_INCR SEEK_CUR
    L_XTND SEEK_END

    SVR1-3 zwracają long zamiast off_t, BSD zwraca int.

    Należy zauważyć, że deskryptory plików utworzone przez dup(2) i fork(2)
    współdzielą wskaźnik bieżącej pozycji w pliku, więc  wykonywanie
    operacji typu "seek" na takich plikach może prowadzić do wyścigu.

ZOBACZ TAKŻE

    dup(2), fork(2), open(2), fseek(3)