Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    nanosleep - zatrzymanie wykonywania na określony czas

SKŁADNIA

    #include <time.h>

    int nanosleep(const struct timespec *req, struct timespec *rem);

OPIS

    nanosleep opóźnia wykonywanie programu przynajmniej o czas podany w
    *req.  Funkcja może zakończyć  się  wcześniej,  jeśli  procesowi
    dostarczono sygnał. W tym wypadku zwraca -1, ustawia errno na wartość
    EINTR i zapisuje pozostały czas do do struktury wskazywanejj przez rem,
    o ile rem nie było równe NULL. Wartość *rem można wykorzystać do
    ponownego wywołania nanosleep i dokończenia zadanej pauzy.

    Do podawania interwałów czasowych z dokładnością nanosekundową, używana
    jest struktura timespec, zdefiniowana w <time.h>, a mająca postać

       struct timespec
       {
           time_t tv_sec;     /* sekundy */
           long  tv_nsec;    /* nanosekundy */
       };

    Wartość pola nanosekund musi być w zakresie od 0 do 999 999 999.

    W porównaniu ze sleep(3) i usleep(3), nanosleep jest lepsze, gdyż nie
    wpływają na nie sygnały i jest zestandaryzowane przez POSIX. Ponadto
    daje lepszą rozdzielczość czasową i pozwala na łatwiejszą kontynuację
    uśpienia po przerwaniu przez sygnał.

BŁĘDY

    W wypadku błędu, lub wyjątku, nanosleep zwraca zamiast 0 wartość -1 i
    ustawia errno na jedną z następujących wartości:

    EINTR Pauza została przerwana nieblokowanym sygnałem, dostarczonym
       procesowi. Pozostały czas pauzy został zapisany do *rem, więc
       proces może łatwo wywołać ponownie nanosleep i dokończyć pauzę.

    EINVAL Wartość z pola tv_nsec nie była w zakresie 0 to 999 999 999 lub
       tv_sec było ujemne.

USTERKI

    Obecna implementacja nanosleep jest oparta o mechanizm zwykłego zegara
    w jądrze, którego rozdzielczość wynosi 1/HZ s (np., dla Linuksa/i386
    10 ms i 1 ms dla Linuksa/Alpha). Tak więc nanosleep przerywa wykonanie
    zawsze przynajmniej na zadany czas, choć może wznowić działanie
    programu do 10ms później niż podano. Z tej samej przyczyny, wartość
    zwracana w *rem przy pojawieniu się sygnału, jest zaokrąglana do
    wielokrotności 1/HZ s.

    Jako, że niektóre aplikacje wymagają bardziej dokładnych pauz (np. aby
    sterować sprzętem o krytycznych zależnościach czasowych), nanosleep
    może też dawać krótkie, bardzo dokładne pauzy. Jeśli proces podlega
    szeregowaniu zadań według polityki czasu rzeczywistego, takiej jak
    SCHED_FIFO czy SCHED_RR, to wtedy pauzy do 2 ms będą wykonywane jako
    oczekiwania zajętości (busy waits) z precyzją mikrosekundową.

ZGODNE Z

    POSIX.1b (poprzednio POSIX.4)

ZOBACZ TAKŻE

    sleep(3), usleep(3), sched_setscheduler(2), timer_create(2)