Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    nice - zmiana priorytetu procesu

SKŁADNIA

    #include <unistd.h>

    int nice(int inc);

OPIS

    nice dodaje inc do wartości "nice" dla wywołującego pid. (Wysoka
    wartość "nice" oznacza niski priorytet.)  Tylko superużytkownik może
    podawać ujemny przyrost, czyli zwiększenie priorytetu.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Po pomyślnym zakończeniu, zwracane jest zero. W wypadku błędu zwracane
    jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

    EPERM Użytkownik inny niż superużytkownik próbował dokonać zwiększenia
       priorytetu podając ujemną wartość inc.

ZGODNE Z

    SVr4, SVID EXT, AT&T, X/OPEN, BSD 4.3. Jednakże, Linux i glibc
    (wcześniejsze niż glibc 2.2.4) zwracały wartość niestandardową, patrz
    niżej. SVr4 dokumentuje dodatkowy błąd EINVAL.

UWAGI

    Należy zauważyć, że według SUSv2, funkcja powinna zwracać nową wartość
    "nice", podczas gdy funkcja systemowa Linuksa i funkcje (g)libc
    (wcześniejsze niż w glibc 2.2.4) zwracają 0 w przypadku pomyślnego
    zakończenia.  Nową  wartość  "nice"  można  znaleźć  za  pomocą
    getpriority(2).  Należy też zauważyć, że implementacja, w której nice
    zwraca nową wartość nice może legalnie zwrócić -1.  Aby skutecznie
    wykryć błądr, należy ustawić errno na 0 przed wywołaniem funkcji i
    sprawdzić wartość tej zmiennej, gdy nice zwróci -1.

ZOBACZ TAKŻE

    nice(1), getpriority(2), setpriority(2), fork(2), renice(8)