Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    outb, outw, outl, outsb, outsw, outsl - zapis na port
    inb, inw, inl, insb, insw, insl - odczyt z portu
    outb_p, outw_p, outl_p, inb_p, inw_p, inl_p - opóźniające operacje
    we/wy

OPIS

    Ta rodzina funkcji jest używana do wykonywania  niskopoziomowych
    odczytów z portu i zapisów na port. Są one przeznaczone głównie do
    użytku wewnątrz jądra, lecz mogą być też  używane  w  warstwie
    użytkownika.

    Należy je kompilować z -O lub -O2, lub z czymś podobnym. Funkcje te są
    zdefiniowane jako makra inline i nie będą podstawione bez włączonej
    optymalizacji,  powodując  niezdefiniowane  referencje  podczas
    konsolidacji.

    Aby przekazć jądru, że warstwa użytkownika chce uzyskać dostęp do
    żądanych portów, należy użyć ioperm(2) lub iopl(2). Błąd podczas
    wykonywanie tej operacji, spowoduje błąd ochrony pamięci.

ZGODNE Z

    outb i przyjaciele są zależne od sprzętu na którym działają. Argumenty
    port i value są w odwrotnej kolejności niż w większości implementacji
    DOSowych.

ZOBACZ TAKŻE

    ioperm(2), iopl(2)