Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    pipe - utworzenie potoku

SKŁADNIA

    #include <unistd.h>

    int pipe(int filedes[2]);

OPIS

    pipe tworzy parę sprzężonych deskryptorów pliku, wskazujących na i-
    węzeł potoku i umieszcza je w tablicy wskazywanej przez filedes.
    filedes[0] jest dla odczytu, a filedes[1] dla zapisu.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest
    -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

    EMFILE Proces używa zbyt wielu deskryptorów pliku.

    ENFILE Tablica plików systemu jest pełna.

    EFAULT filedes jest nieprawidłowy.

ZGODNE Z

    SVr4, SVID, AT&T, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3

ZOBACZ TAKŻE

    read(2), write(2), fork(2), socketpair(2)