Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    reboot - przeładowanie systemu lub włączenie/wyłączenie Ctrl-Alt-Del

SKŁADNIA

    Wywołania systemowe pod biblioteką libc4 i libc5 są identyczne, a od
    wersji jądra 2.1.30 istnieją symboliczne nazwy LINUX_REBOOT_* dla
    stałych oraz czwarty parametr wywołania:

    #include <unistd.h>
    #include <linux/reboot.h>

    int reboot(int magic, int magic2, int flag, void *arg);

    Pod glibc niektóre stałe dostały nazy RB_*, a wywołanie biblioteczne
    jest jednoargumentową  funkcją  wywołującą  3-argumentową  funkcję
    systemową:

    #include <unistd.h>
    #include <sys/reboot.h>

    int reboot(int flag);

OPIS

    Wywołanie  reboot()  przeładowuje system albo włącza lub wyłącza
    kombinację klawiszy odpowiedzialną za przeładowanie systemu (nazywaną w
    skrócie CAD od domyślnej kombinacji Ctrl-Alt-Del, którą można zmienić
    przy pomocy loadkeys(1)).

    To wywołanie systemowe się nie powiedzie (z kodem EINVAL), chyba że
    magic wynosi LINUX_REBOOT_MAGIC1 (czyli 0xfee1dead) i magic2 jest równe
    LINUX_REBOOT_MAGIC2 (czyli 672274793). Jednakże magic2 może przyjmować
    dodatkowe wartości: od wersji 2.1.17 - LINUX_REBOOT_MAGIC2A (czyli
    85072278), od wersji 2.1.97 - LINUX_REBOOT_MAGIC2B (czyli 369367448), a
    od wersji  2.5.71 również LINUX_REBOOT_MAGIC2C (czyli 537993216). (Te
    szesnastkowe wartości powyższych stałych mają znaczenie). Parametr flag
    może przyjmować następujące wartości:

    LINUX_REBOOT_CMD_RESTART
       (RB_AUTOBOOT,  0x1234567).   Wypisywane  jest  komunikat
       "Restarting  system.",  a  natychmiast  po  tym  następuje
       przeładowanie systemu. Jeżeli nie wywołano wcześniej sync(2),
       niezapisane dane zostaną utracone.

    LINUX_REBOOT_CMD_HALT
       (RB_HALT_SYSTEM, 0xcdef0123; od wersji 1.1.76). Wypisywane jest
       komuniat "System halted.", a system jest zarzymywany. Kontrola
       jest przekazywana do monitora ROM, jeżeli istnieje. Jeżeli nie
       wywołano wcześniej sync(2), niezapisane dane zostaną utracone.

    LINUX_REBOOT_CMD_POWER_OFF
       (0x4321fedc; od wersji 2.1.30).  Wypisywany jest komunikat
       "Power down.", system jest zatrzymywany i jeżeli jest to
       możliwe,  zasilanie  jest odłączane.  Jeżeli nie wywołano
       wcześniej sync(2), niezapisane dane zostaną utracone.

    LINUX_REBOOT_CMD_RESTART2
       (0xa1b2c3d4; od wersji 2.1.30).  Wypisywany jest komunikat
       "Restarting system with command '%s'" i natychmiast po nim
       system jest przeładowywany (używając polecenia podanego  w
       argumencie arg) .  Jeżeli nie wywołano wcześniej sync(2),
       niezapisane dane zostaną utracone.

    LINUX_REBOOT_CMD_CAD_ON
       (RB_ENABLE_CAD, 0x89abcdef). CAD jest włączony, co oznacza, że
       naciśnięcie klawiszy CAD wywoła od razu akcję skojarzoną z
       LINUX_REBOOT_CMD_RESTART.

    LINUX_REBOOT_CMD_CAD_OFF
       (RB_DISABLE_CAD, 0).  CAD jest wyłączony, co oznacza,  że
       naciśnięcie  kombinacji  klawiszy CAD wyśle procesowi init
       (procesowi nr 1) sygnał SIGINT i ten proces zdecyduje, jaką
       akcję wykonać (być może: zabicie wszystkich procesów, sync,
       restart).

    Tylko administrator może używać tej funkcji.

    Dokładny wynik powyższych akcji zależy od architektury komputera.
    Obecnie (2.1.122) dodatkowy parametr nie ma żadnego znaczenia dla
    architektury i386, jednakże typ restartowania systemu  może  być
    określony w argumentach linii poleceń jądra ("reboot=...") jako restart
    albo ciepły, albo zimny oraz albo twardy, albo przez BIOS.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    W przypadku powodzenia zwracane jest zero. W razie wystąpienia błędu
    zwracane jest -1 i ustawiana jest odpowiednia wartość zmiennej errno.

BŁĘDY

    EFAULT Problem pobierania danych z przestrzeni użytkownika w wypadku
       wywołania LINUX_REBOOT_CMD_RESTART2.

    EINVAL Niepoprawne liczby magiczne lub parametr flag.

    EPERM Proces wywołujący nie ma odpowiednich uprawnień, aby wywołać
       reboot(); wymagane jest posiadanie przywileju CAP_SYS_BOOT.

ZGODNE Z

    Funkcja reboot() jest specyficzna dla Linuksa i nie powinna być używana
    w programach, które mają działać pod różnymi systemami.

ZOBACZ TAKŻE

    sync(2),  bootparam(7),  capabilities(7),  ctrlaltdel(8),  halt(8),
    reboot(8)