Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    setreuid, seteuid - ustawienie rzeczywistego i/lub efektywnego ID
    użytkownika lub grupy

SKŁADNIA

    #include <sys/types.h>
    #include <unistd.h>

    int setreuid(uid_t ruid, uid_t euid);
    int setregid(gid_t rgid, gid_t egid);

OPIS

    setreuid ustawia rzeczywisty i efektywny identyfikator użytkownika
    bieżącego  procesu.  Nieuprzywilejowani  użytkownicy mogą ustawić
    rzeczywisty ID użytkownika na podstawie rzeczywistego lub efektywnego
    ID  użytkownika,  lub  efektywny  ID  użytkownika  na  podstawie
    rzeczywistego, efektywnego lub zachowanego ID użytkownika.

    Podanie wartości -1 dla rzeczywistego lub efektywnego ID użytkownika
    wymusza na systemie pozostawienie tego ID niezmienionym.

    Jeśli rzeczywisty lub efektywny ID użytkownika jest ustawiany na
    wartość różną od poprzedniego rzeczywistego ID  użytkownika,  to
    zachowanemu ID użytkownika zostanie nadana wartość nowego efektywnego
    ID użytkownika.

    Zupełnie analogicznie setregid ustawia  rzeczywisty  i  efektywny
    identyfikator  grupy bieżącego procesu, a wszystko powyżej nadal
    obowiązuje po zmianie słowa "użytkownik" na "grupa".

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest
    -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

    EPERM Proces nie jest procesem superużytkownika, a zażądano zmian
       innych niż (i) zamiana efektywnego ID użytkownika (grupy) z
       rzeczywistym lub (ii) ustawienie jednej z tych wartości na
       podstawie drugiej, lub  (iii)  ustawienie  efektywnego  ID
       użytkownika  (grupy)  na podstawie wartości zachowanego ID
       użytkownika (grupy).

UWAGI

    Ustawianie efektywnego ID użytkownika (grupy) na podstawie zachowanego
    ID jest możliwe poczynając od wersji Linuksa 1.1.37 (1.1.38).

HISTORIA

    Funkcja setreuid pojawiła się w BSD 4.2.

ZGODNE Z

    BSD 4.3 (funkcje setreuid i setregid pojawiły się pierwotnie w 4.2BSD).

ZOBACZ TAKŻE

    getuid(2), getgid(2), setuid(2), setgid(2), seteuid(2), setresuid(2)