Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

    apt-cdrom - narzędzie APT do zarządzania źródłami typu CDROM

SKŁADNIA

    apt-cdrom [ -hvrmfan ] [ -d=katalog zamontowania cdroma ] [ -o=opcja
    konfiguracji ] [ -c=plik ] { add | ident }

OPIS

    apt-cdrom jest używany w celu dodania nowego CD-ROM-u do listy
    dostępnych źródeł programu APT. apt-cdrom określa strukturę dysku,
    poprawia ewentualne błędy powstałe podczas produkcji CD-ROM-u  i
    weryfikuje pliki indeksów.

    Dodanie nowych CD do systemu APT nie może być zrobione ręcznie, tak
    więc używanie apt-cdrom jest konieczne. Co więcej, każdy dysk w
    wielodyskowym archiwum musi być włożony i zeskanowany oddzielnie.

    Jedno z poniższych poleceń musi być użyte, chyba że została podana
    opcja -h lub --help:

    add  add jest używane do dodania nowego dysku do listy źródeł. add
       odmontuje  urządzenie  CDROM, poprosi o włożenie dysku, a
       następnie zeskanuje go i skopiuje pliki indeksu. Jeżeli dysk nie
       ma właściwego katalogu .disk/, użytkownik zostanie poproszony o
       podanie opisu dysku.

       APT używa identyfikatora CDROM-u do określenia, który dysk
       obecnie znajduje się w napędzie, oraz przechowuje bazę tych
       identyfikatorów w pliku /var/lib/apt/cdroms.list

    ident Narzędzie debugujące, wyświetlające identyfikator  włożonego
       dysku oraz nazwę pliku, w którym jest przechowywany.

OPCJE

    Wszystkie  opcje  linii  poleceń  mogą  być  ustawione  w pliku
    konfiguracyjnym.  Poniższe opisy wskazują, którą opcję  w  pliku
    konfiguracyjnym należy ustawić.  W przypadku opcji logicznych, można
    unieważnić ustawienia pliku konfiguracyjnego, używając -f-,--no-f,
    -f=no albo czegoś podobnego.

    -d

    --cdrom
       Punkt montowania. Podaje lokalizację katalogu, w którym będzie
       zamontowany cdrom. Musi istnieć odpowiednia konfiguracja dla
       tego punktu montowania w pliku /etc/fstab. Pozycja w pliku
       konfiguracyjnym: Acquire::cdrom::mount.

    -r

    --rename
       Przemianuj dysk. Zmienia etykietę dysku lub unieważnia etykietę
       wcześniej daną dyskowi. Podanie tej opcji spowoduje, że apt-
       cdrom spyta  się  o  nową  etykietę.  Pozycja  w  pliku
       konfiguracyjnym: APT::CDROM::Rename.

    -m

    --no-mount
       Nie montuj. Uniemożliwia programowi apt-cdrom montowanie i
       odmontowywanie CDROM-u.  Pozycja w  pliku  konfiguracyjnym:
       APT::CDROM::NoMount.

    -f

    --fast Szybkie kopiowanie. Zakłada, że pliki z pakietami są poprawne i
       nie sprawdza każdego pakietu. Ta opcja powinna być używana tylko
       wtedy, jeżeli apt-cdrom był już uruchomiony na danym dysku i nie
       wykrył na nim żadnych błędów. Pozycja w pliku konfiguracyjnym:
       APT::CDROM::Fast.

    -a

    --thorough
       Gruntowne przeglądanie pakietów. Ta opcja może być potrzebna do
       indeksowania starych dysków z Debianem 1.1/1.2, w których pliki
       Package były umieszczone w dziwnych miejscach. Indeksowanie
       całego CD zabiera więcej czasu, ale znajdzie wszystkie takie
       pliki.

    -n

    --just-print

    --recon

    --no-act
       Bez zmian. Nie zmienia pliku sources.list(5) i nie zapisuje
       pików indeksowych. Jednakże nadal wszystko jest sprawdzane.
       Pozycja w pliku konfiguracyjnym: APT::CDROM::NoAct.

    -h

    --help Wyświetla krótkie informacje na temat użytkowania.

    -v

    --version
       Wyświetla wersję programu.

    -c

    --config-file
       Plik konfiguracyjny. Podaje plik konfiguracyjny do użycia.
       Program najpierw przeczyta swój domyślny plik konfiguracyjny, a
       następnie plik podany jako argument tej opcji. Informacje o
       składni pliku można znaleźć w apt.conf(5).

    -o

    --option
       Ustaw opcję konfiguracyjną. Można  ustawić  dowolną  opcję
       konfiguracyjną. Składnia jest następująca: -o Foo::Bar=bar.

ZOBACZ TAKŻE

    apt.conf(5), apt-get(8), sources.list(5)

DIAGNOSTYKA

    apt-cdrom zwraca zero, gdy zakończyło się pomyślnie, 100 - w przypadku
    błędu.

BŁĘDY

    Zajrzyj na stronę błędów APT <URL:http://bugs.debian.org/src:apt>. Aby
    złożyć   raport  o  błędzie  w  APT,  prosimy  przeczytać
    /usr/share/doc/debian/bug-reporting.txt   lub   użyć   polecenia
    reportbug(1).

AUTOR

    APT zostało napisane przez zespół APT <apt@packages.debian.org>.

                20 sierpnia 2003          APT-CDROM(8)