Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

    apt - Zaawansowane narzędzie zarządzania pakietami

SKŁADNIA

    apt

OPIS

    APT jest systemem zarządzania pakietami oprogramowania. Jest on wciąż
    rozwijany i w miarę dobre nakładki nie są jeszcze dostępne. Tymczasem
    proszę zobaczyć na apt-get(8).

OPCJE

    Brak.

PLIKI

    Brak.

ZOBACZ TAKŻE

    apt-cache(8), apt-get(8), apt.conf(5), sources.list(5)

DIAGNOSTYKA

    apt zwraca zero, jeżeli zakończyło się pomyślnie, 100 dziesiętnie w
    przypadku błędu.

BŁĘDY

    Ta strona podręcznika nie jest nawet zaczęta.

    Patrz <http://bugs.debian.org/apt>. Aby wysłać zgłoszenie o błędzie w
    programie apt, przeczytaj /usr/share/doc/debian/bug-reporting.txt lub
    użyj polecenia reportbug(1).

AUTOR

    apt zostało napisane przez zespół APT <apt@packages.debian.org>.