Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

       chkfontpath   -   jest  prostym  programem  do  dodawania,  usuwania  i
       sprawdzania katalogów z czcionkami dla fontserwera X-ów.

SKŁADNIA

       chkfontpath [--add <katalog>] [--remove <katalog>] [--list] [--help]

OPIS

       chkfontpath pozwala na łatwą konfigurację katalogów zawartych w ścieżce
       fontserwera  X-ów.  Już od Red Hat-a 6.0, wszystkie czcionki w X-ach są
       obsługiwane przez ten oddzielny proces fontserwera, a nie przez  główny
       proces  X  serwera.   Pozwala to na przyspieszenie generowania czcionki
       oraz  użycie  fontserwerów,  które  nie  są  uruchamiane  na   lokalnym
       komputerze.

       chkfontpath  głównie jest używany przez rpm w sekcji %post oraz %postun
       w celu dodania lub usunięcia nowych katalogów do pliku konfiguracyjnego
       xfs   w   trakcie  instalacji  i  deinstalacji  pakietów  zawierających
       czcionki.   --add  <katalog>  dodaje  określony  katalog  do  listy   z
       czcionkami.   --remove  <katalog>  usuwa  określony  katalog  z listy z
       czcionkami.   Można  także  sprawdzić  listę  aktualnych  katalogów   z
       czcionkami  używając  --list;  jest  to  domyślne  zachowanie  programu
       wówczas, gdy nie zostanie podana żadna opcja.

       Podczas dodawania katalogów do ścieżki, program uprzednio sprawdza  czy
       dodawany  katalog  zawiera  plik  fonts.dir,  który jest wykorzystywany
       przez  server  do  poprawnego  generowania  czcionek.   Kiedy   katalog
       zostanie  poprawnie  dodany  lub  usunięty,  proces  xfs  jest ponownie
       uruchamiany.

KODY ZWROTNE

       chkfontpath zwraca  0  przy  poprawnie  wykonanej  operacji  albo  1  w
       przypadku wystąpienia błędu.

PLIKI

       /etc/X11/fs/config - plik konfiguracyjny dla fontserwera X-ów (xfs)

ZOBACZ TAKŻE

       xfs(1),fslsfonts(1)

AUTOR

       Preston Brown <pbrown@redhat.com>