Provided by: passwd_4.0.18.2-1ubuntu2_i386 bug

NAZWA

    chpasswd - wsadowa aktualizacja haseł użytkowników

SKŁADNIA

    chpasswd [opcje]

OPIS

    Polecenie chpasswd czyta pary danych (użytkownik i hasło) ze
    standardowego wejścia. Odczytane informacje wykorzystywane są do
    aktualizacji danych o grupie istniejących użytkowników. Każdy wiersz
    przekazywanych danych ma postać:

    nazwa_uytkownika:haso

    Domyślnie dostarczane hasła muszą być w postaci jawnej. Podczas
    kodowania haseł używany jest domyślnie algorytm DES. W trakcie zmiany
    hasła aktualizowany jest także wiek hasła.

    Polecenie to przeznaczone jest do użytku w dużych systemach, gdzie
    aktualizuje się wiele kont naraz.

OPCJE

    Polecenie chpasswd posiada następujące opcje:

    -e, --encrypted
      Dostarczone na standardowe wejście hasła są traktowane jako już
      zakodowane.

    -h, --help
      Wyświetlenie komunikatu pomocy i zakończenie działania.

    -m, --md5
      Jeżeli dpostarczane hasła są w postaci jawnej użyj kodowania MD5
      zamiast domyślnego DES.

OSTRZEŻENIA

    Pamiętaj żeby zabezpieczyć przed odczytem plik przekazywany na
    standardowe wejście polecenia.

    chpasswd does not use PAM to update the passwords. Thus, It only
    updates the passwords from the /etc/passwd and /etc/shadow databases,
    and does not support the various checks provided by PAM modules.

ZOBACZ TAKŻE

    passwd(1), newusers(8), useradd(8).