Provided by: dpkg_1.14.16.6ubuntu3_i386 bug

NAZWA

    cleanup-info - robi porządek po działaniu fałszywego install-info

SKŁADNIA

    cleanup-info [opcje] [--] [nazwa_katalogu]

OPIS

    cleanup-info jest skryptem Perla, który stara się uporządkować bałagan,
    który mógł stworzyć fałszywy install-info(8). Łączy wszystkie sekcje
    mające ten sam nagłówek w jedną. Stara się mądrze wychwycić różne
    przypadki oraz końcowe dwukropki/spacje.
    Inne porządki dotyczą usuwania pustych sekcji i łączenie pustych linii
    (tylko w częściach wpisów).

    Zachowywany jest porządek sekcji (liczy się tylko pierwsze napotkanie
    sekcji). Zachowywany jest również porządek wpisów w danej sekcji.

    Proszę zachować szczególną ostrożność, używając tego programu - może
    nie być całkiem bezpieczny. cleanup-info stara się ostrożnie obchodzić
    się z plikiem dir, ale tylko do czasu, gdy go zapisze. Przed użyciem
    tego skryptu, powinno się zrobić kopię zapasową pliku dir.

OPCJE

    --unsafe
       Ustawia kilka opcji dodatkowych, a być może użytecznych.
       Ostrzeżenie: opcja `--unsafe' może uszkodzić poprawny plik!

    --help Wyświetla informację o użytkowaniu i kończy działanie.

    --version
       Wyświetla informację o wersji i pomyślnie kończy działanie.

PLIKI

    /usr/info/dir lub <nazwa_katalogu>/dir
       Plik z katalogiem info. Plik blokady ma tę samą nazwę z
       dołączonym sufiksem ".lock".

BŁĘDY

    Prawdopodobnie wiele.

ZOBACZ TAKŻE

    install-info(8), info(1).

AUTOR

    Copyright (C) 1996 Kim-Minh Kaplan

    Niniejszy program jest oprogramowaniem wolnym, sprawdź Powszechną
    Licencję Publiczną GNU w wersji drugiej lub późniejszej, by dowiedzieć
    się o warunkach dystrybucji. Brak JAKIEJKOLWIEK gwarancji.