Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

    devdump, isoinfo, isovfy, isodump - Programy użytkowe do zrzucania i
    weryfikacji obrazów iso9660.

SKŁADNIA

    devdump obraz_iso

    isodump obraz_iso

    isoinfo [ -h ] [ -R ] [ -J ] [ -f ] [ -l ] [ -p ] [ -T sektor ] [ -N
    sektor ] [ -i obraz_iso ] [ -x cieka ]

    isovfy obraz_iso

OPIS

    devdump jest prostym narzędziem interaktywnie wyświetlającym zawartość
    urządzenia lub obraz systemu plików. Początkowy obraz to pierwsze 256
    bajtów pierwszego 2048-bajtowego sektora. Polecenia są takie same jak
    w przypadku isodump.

    isodump jest prostym narzędziem interaktywnie wyświetlającym zawartość
    obrazów iso9660 w celu weryfikacji integralności katalogów. Początkowy
    obraz to pierwsza część katalogu głównego, i znak zachęty wyświetlający
    zakres i przesunięcie w tym zakresie.

       Można użyć poleceń 'a' i 'b' aby poruszać się w przód i w tył
       wewnątrz obrazu.  Polecenie  'g'  pozwala  przeskoczyć  do
       konkretnego miejsca, a polecenie 'f' pozwala na wpisanie frazy
       wyszukiwania. Polecenie '+' przeszukuje w przód aż do następnego
       wystąpienia frazy wyszukiwania, a polecenie 'q' kończy działanie
       programu devdump lub isodump.

    isoinfo jest narzędziem pozwalającym na listowanie zawartości obrazu
    iso9660 tak jak katalogu.

    isovfy jest narzędziem do weryfikacji integralności obrazu iso9660.
    Większość testów w isovfy zostało dodanych po tym jak odnaleziono błędy
    we wczesnych wersjach mkisofs. Trudno określić jak użyteczne jest to
    aktualnie, ale nie zaszkodzi spróbować.

OPCJE

    Tylko program isoinfo pozwala na użycie opcji w linii  komend.
    Mianowicie:

    -h   wyświetla podsumowanie wszystkich opcji.

    -f   tworzy taki wynik, jakby ktoś wykonał 'find . -print' na obrazie
       iso9660. Nie należy używać opcji -l razem z opcją -f

    -i obraz_iso
       Określa ścieżkę do obrazu iso9660, który chcemy sprawdzić.

    -l   tworzy taki wynik, jakby ktoś wykonał 'ls -lR' na obrazie
       iso9660. Nie należy używać opcji -f razem z opcją -l

    -N sektor
       Szybki sposób na analizowanie jednosesyjnych obrazów, które mają
       być zapisane na płytę wielosesyjną. Numer sektora określa
       miejsce, w którym zostanie zapisana ścieżka na płytę przez
       nagrywarkę. Nie dotyczy pierwszej sesji na płycie.

    -p   Wyświetla informację o tablicy ścieżek.

    -R   Wyciąga informacje z rozszerzenia Rock Ridge (jeśli jest obecne)
       o prawach, nazwach plików i właścicielu.

    -J   Wyciąga informacje z rozszerzenia Joliet (jeśli jest obecne) o
       nazwach plików.

    -T sektor
       Szybki sposób na analizowanie wielosesyjnych obrazów, które
       zostały już wypalone na płycie wielosesyjnej. Numer sektora
       podany tutaj to numer sektora, w którym zaczyna się dana sesja
       na płycie.

    -x ścieżka
       Wyświetla podany plik na standardowe wyjście.

AUTOR

    O   te  liche  dodatki  należy  winić  Erica  Youngdale'a
    <ericy@gnu.ai.mit.edu> lub <eric@andante.jic.com>. Patche poprawiające
    używalność byłyby mile widziane.

BŁĘDY

    Interfejs użytkownika jest do bani.

PRZYSZŁE UDOSKONALENIA

    Te narzędzia to tylko szybkie sztuczki, które są bardzo użyteczne
    podczas odpluskwiania problemów w mkisofs lub systemie plików iso9660.
    Na dłuższą metę, byłoby miło mieć demon, który by eksportował obraz
    iso9660 po NFS-ie.

    Isoinfo jest programem, który jest prawdopodobnie najbardziej użyteczny
    dla zwykłego użytkownika.

DOSTĘPNOŚĆ

    Te narzędzia zostały dostarczone wraz z pakietem mkisofs, a pierwotny
    host ftp to tsx-11.mit.edu, ścieżka /pub/linux/BETA/cdrom/mkisofs i
    wiele innych serwerów lustrzanych. Pomimo nazwy, oprogramowanie to nie
    jest wersją beta.

ZOBACZ TEŻ

    mkisofs(8)