Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

    dumpe2fs - wyrzuć dane o systemie plików

SKŁADNIA

    dumpe2fs [ -bfhixV ] [ -ob superblok ] [ -oB rozmiar-bloku ] urzdzenie

OPIS

    dumpe2fs drukuje superblok i dane grupy bloków  systemu  plików
    znajdującego się na urządzeniu device.

    dumpe2fs jest podobny do Berkeley'owskiego dumpfs dla systemu plików
    BSD Fast.

OPCJE

    -b   Wypisz bloki, które są zaznaczone jako uszkodzone.

    -ob superblok
       użyj bloku superblok podczas badania systemu plików. Ta opcja
       zwykle nie jest potrzebna z wyjątkiem czarodzieja systemu plików
       (filesystem wizard), który bada resztki po mocno zniszczonym
       systemie plików.

    -oB rozmiar-bloku
       użyj bloków o rozmiarze blocksize bajtów podczas badania systemu
       plików. Ta opcja zwykle nie jest potrzebna  z  wyjątkiem
       czarodzieja systemu plików (filesystem wizard), który bada
       resztki po mocno zniszczonym systemie plików.

    -f   zmuś dumpe2fs aby wyświetlał system plików nawet wtedy, gdy może
       on mieć ustawione flagi, których dumpe2fs nie rozumie (i które
       mogą powodować to, że dumpe2fs nie chce ich wyświetlać).

    -h   wyświetl tylko informacje na temat superbloku bez szczegółów o
       deskryptorach grup bloków.

    -i   wyświetl dane systemu plików z obrazu znajdującego się w pliku,
       utworzonego przez e2image, używając urzdzenie jako ścieżkę do
       pliku z obrazem.

    -x   wyświetl szczegółowe informacje na temat grupy bloków w formie
       szesnastkowej

    -V   wypisz numer wersji dumpe2fs i zakończ działanie.

BŁĘDY

    Musisz znać strukturę fizyczną systemu pliku by zrozumieć wyjście.

AUTOR

    dumpe2fs został napisany przez Remy'ego Carda <Remy.Card@linux.org>.

DOSTĘPNOŚĆ

    dumpe2fs jest częścią pakietu e2fsprogs i jest dostępny na stronie
    http://e2fsprogs.sourceforge.net.

ZOBACZ TAKŻE

    e2fsck(8), mke2fs(8), tune2fs(8)