Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

    e2label - zmień etykietę systemu plików ext2

SKŁADNIA

    e2label urzdzenie [nowa_etykieta]

OPIS

    e2label wyświetla lub zmienia etykietę (label) systemu plików typu ext2
    położonego na danym urzdzeniu.

    Jeli brak jest opcjonalnego argumentu nowa_etykieta, to  e2label
    wyświetli po prostu bieżącą etykietę systemu plików.

    Jeli podano argument nowa_etykieta, to e2label ustawi etykietę systemu
    plików na tę wartość. Etykiety systemu plików typu ext2 mogą mieć co
    najwyżej 16 znaków. Jeżeli nowa_etykieta jest dłuższa niż 16 znaków, to
    e2label obetnie ją i wydrukuje komunikat ostrzegawczy.

    Można również ustawić etykietę systemu plików przy pomocy opcji -L
    polecenia tune2fs(8).

AUTOR

    e2label zostało napisane przez Andriesa Brouwer (aeb@cwi.nl).

DOSTĘPNOŚĆ

    e2label jest częścią pakietu e2fsprogs i jest dostępne przez anonimowe
    ftp z serwera tsx-11.mit.edu z katalogu /pub/linux/packages/ext2fs.

ZOBACZ TAKŻE

    mke2fs(8), tune2fs(8).