Provided by: passwd_4.0.18.2-1ubuntu2_i386 bug

NAZWA

    groupdel - delete a group

SKŁADNIA

    groupdel group

OPIS

    The groupdel command modifies the system account files, deleting all
    entries that refer to group. The named group must exist.

    You must manually check all file systems to insure that no files remain
    with the named group as the file group ID.

OSTRZEŻENIA

    You may not remove the primary group of any existing user. You must
    remove the user before you remove the group.

PLIKI

    /etc/group
      Informacje o grupach użytkowników.

    /etc/gshadow
      Informacje chronione o grupach użytkowników.

KOD ZAKOŃCZENIA

    Polecenie groupdel kończy działanie z następującymi wartościami kodów
    zakończenia:

    0
      poprawne zakończenie działania programu

    2
      niepoprawna składnia polecenia

    6
      specified group doesn't exist

    8
      can't remove user's primary group

    10
      nie można zaktualizować pliku z grupami

ZOBACZ TAKŻE

    chfn(1), chsh(1), passwd(1), gpasswd(8), groupadd(8), groupmod(8),
    useradd(8), userdel(8), usermod(8)