Provided by: passwd_4.0.18.2-1ubuntu2_i386 bug

NAZWA

    groupmod - modyfikuj definicję grupy systemowej

SKŁADNIA

    groupmod [opcje] GRUPA

OPIS

    Polcenie groupmod modifikuje definicję grupy GRUPA poprzez modifikację
    stosownego wpisu w bazie grup.

OPCJE

    Polecenie groupmod posiada następujące opcje:

    -g, --gidGID
      The group ID of the given GROUP will be changed to GID. The value
      of GID must be a non-negative decimal integer. This value must be
      unique, unless the -o option is used. Values between 0 and 999 are
      typically reserved for system groups. Any files that have the old
      group ID and must continue to belong to GROUP, must have their
      group ID changed manually.

    -h, --help
      Wyświetlenie komunikatu pomocy i zakończenie działania.

    -a, --appendNOWA_GRUPA
      Nazwa grupy zostanie zmieniona z GRUPA na nazwę NOWA_GRUPA.

    -o, --non-unique
      When used with the -g option, allow to change the group GID to a
      non-unique value.

PLIKI

    /etc/group
      Informacje o grupach użytkowników.

    /etc/gshadow
      Informacje chronione o grupach użytkowników.

KOD ZAKOŃCZENIA

    Polecenie groupmod kończy działanie z następującymi wartościami kodów
    zakończenia:

    0
      poprawne zakończenie działania programu

    2
      niepoprawna składnia polecenia

    3
      nieprawidłowy argument opcji

    4
      specified group doesn't exist

    6
      specified group doesn't exist

    9
      nazwa grupy już jest w użyciu

    10
      nie można zaktualizować pliku z grupami

ZOBACZ TAKŻE

    chfn(1), chsh(1), passwd(1), gpasswd(8), groupadd(8), groupdel(8),
    useradd(8), userdel(8), usermod(8).