Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

    ipchains-save - wypisuje łańcuchy ścianki ogniowej IP na stdout

SKŁADNIA

    ipchains-save [reguła] [ -v ]

OPIS

    ipchains-save wypisuje łańcuchy ścianki ogniowej IP na standardowe
    wyjście

OPCJE

    Opcje rozpoznawane przez ipchains-save to:

    -v   drukuje każdą regułę

    Opcjonalnie podana nazwa reguły oznacza, że zachowana będzie tylko ta
    reguła.

ZOBACZ TAKŻE

    ipchains(8), IPCHAINS HOWTO.

AUTOR

    Paul ``Rusty'' Russell <ipchains@rustcorp.com>

                 8 lutego 1998        IPCHAINS-SAVE(8)