Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

    ipcs - udostępnij informacje o urządzeniach ipc

SKŁADNIA

    ipcs [ -asmq ] [ -tclup ]
    ipcs [ -smq ] -i id
    ipcs -h

OPIS

    ipcs udostępnia informacje o urządzeniach IPC, do których ma dostęp
    proces wywołujący.

    Opcja -i umożliwia podanie konkretnego identyfikatora (id) zasobu.
    Wtedy drukowane będą tylko dane dotyczące tego id.

    Zasoby mogą być określane następująco:

    -m   segmenty dzielonej pamięci

    -q   kolejki komunikatów

    -s   tablice semaforów

    -a   wszystko (domyślnie)

    Format wyjściowy może być określony następująco

    -t   czas

    -p   pid

    -c   twórca

    -l   limity

    -u   ogólnie

ZOBACZ TAKŻE

    ipcrm(8)

AUTOR

    krishna balasubramanian (balasub@cis.ohio-state.edu)