Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

    killall5 -- wyślij sygnał wszystkim procesom.

SKŁADNIA

    killall5 -numersygnału

OPIS

    killall5 jest komendą killall z SystemV. Wysyła sygnał do wszystkich
    procesów, poza procesami swojej sesji, więc nie ubije powłoki, w której
    pracuje skrypt, w którym wywołano tę komendę. Podstawowym zadaniem tej
    komendy jest użycie w plikach startowych rc, z katalogu /etc/init.d.

ZOBACZ TAKŻE

    halt(8), reboot(8).

AUTOR

    Miquel van Smoorenburg, miquels@cistron.nl

               10 Październik 1994         KILLALL5(8)