Provided by: passwd_4.0.18.2-1ubuntu2_i386 bug

NAZWA

    newusers - wsadowa aktualizacja i tworzenie nowych użytkowników

SKŁADNIA

    newusers [new_users]

OPIS

    Polecenie newusers odczytuje z pliku nazwa użytkowników i podane jawnym
    tekstem hasło. Odczytane informacje wykorzystywane są do aktualizacji
    grupy istniejących użytkowników lub tworzenia nowych. Każdy wiersz
    pliku posiada taki sam format jak standardowy plik haseł (patrz
    passwd(5)), z następującymi wyjątkami:

    pw_passwd
      To pole zostanie zakodowane i użyte jako nowa wartość zakodowanego
      hasła.

    pw_gid
      This field must contain the name (or number) of a group. The user
      will be added as a member to this group. When a non-existent group
      name or number is specified, a new group will be created. In the
      case of a non-existent group number, both the name and the number
      of the new group will be this number.

    pw_dir
      This field will be checked for existence as a directory, and a new
      directory with this name will be created if it does not already
      exist. The ownership of the directory will be set to be that of the
      user being created or updated.

    This command is intended to be used in a large system environment where
    many accounts are updated at a single time.

OSTRZEŻENIA

    The input file must be protected since it contains unencrypted
    passwords.

PLIKI

    /etc/login.defs
      Konfiguracja pakietu shadow.

ZOBACZ TAKŻE

    login.defs(5), passwd(1), useradd(8).