Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

    rpc.nfsd - proces serwera NFS

SKŁADNIA

    /usr/sbin/rpc.nfsd [-p port] nproc

OPIS

    Program rpc.nfsd implementuje użytkownikową część poziomu usługi NFS.
    Podstawowe właściwości obsługiwane są przez moduł jądrowy nfsd.o;
    program użytkownikowy jedynie rozpoczyna pewną liczbę wątków jądra.

    Serwer rpc.mountd daje usługę wymaganą do zaspokojenia żądań montowania
    od klientów NFS.

OPCJE

    -p port
       określa inny port do nasłuchiwania żądań NFS. Domyślnie rpc.nfsd
       nasłuchuje na porcie 2049.

    nproc podaj liczbę wątków serwerów NFS. Domyślnie uruchamiany jest
       tylko jeden. Jednak dla optymalnej wydajności dobrze jest użyć
       wielu wątków. Dokładne określenie wartości zależy od liczby i
       obciążenia klientami NFS. Dobrym punktem zaczepu jest 8 wątków.
       Wyniki  modyfikowania tej liczby można sprawdzać programem
       nfsstat(8).

ZOBACZ TAKŻE

    rpc.mountd(8), exportfs(8), rpc.rquotad(8), nfsstat(8).

AUTOR

    Olaf Kirch, Bill Hawes, H. J. Lu, G. Allan Morris III i wielu innych.

                 31 maj 1999           rpc.nfsd(8)