Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

    qmail-clean - wyczyść katalog kolejki

SKŁADNIA

    qmail-clean

OPIS

    qmail-clean wczytuje komendę czyszczenia z deskryptora 0, dokonuje
    czyszczenia, wypisuje rezultaty na deskryptorze 1, i powtarza.

PATRZ TEŻ

    qmail-send(8)

                                qmail-clean(8)