Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

    qmail-pop3d - rozprowadzaj pocztę poprzez POP

SKŁADNIA

    qmail-pop3d maildirname

OPIS

    qmail-pop3d pozwala użytkownikowi czytać i kasować pocztę poprzez sieć.

    Poczta przechowywana jest w folderze maildir zwanym maildirname,
    normalnie Maildir, znajduje się katalogu domowym użytkownika.

    qmail-pop3d jest zazwyczaj wywoływany przez qmail-popup, odczytującego
    nazwę użytkownik i hasło, oraz /bin/checkpassword, który sprawdza hasło
    i ustawia zmienne środowiskowe.

    qmail-pop3d ma ustawiony maksymalnie 20-minutowy czas bezczynności.

    qmail-pop3d wspiera UIDL, TOP, a także LAST.

    qmail-pop3d dołącza dodatkową pustą linię do każdej wiadomości by
    przeciwdziałać poważnym błędom w większości klientów poczty.

    qmail-pop3d bazuje na programie współtworzonym przez Russa Nelsona.

ZOBACZ TAKŻE

    maildir(5), qmail-local(8), qmail-popup(8)

                                qmail-pop3d(8)