Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

       qmail-qmqpc - kolejkuj wiadomość pocztową poprzez QMQP

SKŁADNIA

       qmail-qmqpc

OPIS

       qmail-qmqpc  oferuje taki sam interfejs jak qmail-queue, ale przekazuje
       wiadomość do serwera QMQP zamiast ją lokalnie przechowywać.

       W instalacji mini-qmail program qmail-queue jest zamieniany przez  link
       symboliczny do qmail-qmqpc.

PLIKI KONTROLNE

       qmqpservers
            Adresy  IP  serwerów   QMQP,  jeden  adres  na linię.  qmail-qmqpc
            będzie  próbować  każdego  z  adresów,  do  momentu   ustanowienia
            połączenia QMQP albo przejścia całej kolejki adresów.

ZOBACZ TAKŻE

       qmail-control(5), qmail-queue(8), qmail-qmqpd(8)

                                                                qmail-qmqpc(8)