Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

    qmail-qread - wyświetl wychodzące wiadomości i ich odbiorców

SKŁADNIA

    qmail-qread

OPIS

    qmail-qread  skanuje  kolejkę  wychodzącą  pod  kątem znalezienia
    wiadomości. Dla każdej wiadomości wypisuje różne informacje w formie
    zrozumiałej dla człowieka, włączając w to datę dostarczenia wiadomości
    do kolejki, ilość bajtów wiadomości, nadawcę wiadomości i wszystkich
    wciąż branych pod uwagę odbiorców.

    qmail-qread musi być uruchomiony jako root albo z identyfikatorem
    użytkownika qmails i identyfikatorem grupy qmail.

ZOBACZ TAKŻE

    qmail-qstat(8), qmail-send(8)

                                qmail-qread(8)