Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

    update-modules - tworzenie plików /etc/modules.conf i /etc/chandev.conf

SKŁADNIA

    update-modules [force]

OPIS

    update-modules jest prostym  narzędziem  do  zarządzania  plikami
    /etc/modules.conf i /etc/chandev.conf w przypadku architektury s390.
    Narzędzia obsługi modułów Linuksa  korzystają  z  jednego  pliku
    konfiguracyjnego.  Utrudnia  to tworzenie pakietów, które dodają
    informacje o swoich własnych modułach. Program update-modules został
    wprowadzony właśnie dlatego, aby ułatwić dynamiczne zarządzanie plikiem
    konfiguracyjnym,

    update-modules  tworzy  plik  konfiguracyjny  z  osobnych  plików
    umieszczonych w katalogu /etc/modutils. Wszystkie pliki w tym katalogu
    zostają połączone w plik /etc/modules.conf  i  /etc/chandev.conf.
    Istnieje  specjalny  podkatalog (/etc/modutils/arch) który zawiera
    informacje o poszczególnych architekturach. update-modules uwzględnia
    architekturę i wykorzystuje tylko potrzebne pliki.

    Po utworzeniu nowego pliku, poprzedni jest zachowywany pod nazwą
    /etc/modules.conf.old lub /etc/chandev.conf.old.

    Kod wyjścia 0 oznacza poprawne zakończenie programu update-modules, 1
    oznacza znalezienie konfliktów, 2 oznacza, że użytkownik, próbujący
    uruchomić update-modules, nie jest rootem i 3 oznacza, że plik
    konfiguracyjny  /etc/modules.conf  lub /etc/chandev.cof nie został
    wygenerowany automatycznie (i nie będzie nadpisany, jeżeli nie podano
    opcji --force).

PLIKI

    Są dwa rodzaje plików, które mogą znaleźć się w katalogu /etc/modutils:
    zwyczajne pliki oraz pliki wykonywalne. Zwyczajne pliki zawierają
    standardowe informacje o modułach, opisane w modules.conf(5). Pliki z
    rozszerzeniem .chandev zawierają opcje modułu, jak to opisano w
    chandev(8). Pliki wykonywalne są wykonywane, a ich standardowe wyjście
    jest dołączane do pliku konfiguracyjnego. Komunikaty błędów są wysyłane
    na stderr i nie są dalej przekierowywane.

    update-modules ignoruje pliki, których nazwy pasują do następującego
    wyrażenia regularnego:
       *\(\.dpkg-[a-z]*\|.orig|,v|~\)$
    (tj. pliki o rozszerzeniach: .dpkg-new,  .dpkg-orig,  .dpkg-dist,
    .dpkg-old, .orig, ,v, oraz takie, których nazwa kończy się znakiem ~).

OPCJE

    force update-modules sprawdza, czy bieżące pliki /etc/modules.conf i
       /etc/chandev.conf są plikami wygenerowanym poprzez zbadanie
       specjalnego znacznika w pierwszej linii. Jeśli nie został on
       znaleziony, operacja jest zatrzymywana (z kodem wyjścia 3).
       Podanie parametru force powoduje, że w  takim  przypadku,
       wyświetlane jest tylko ostrzeżenie.

ZOBACZ TAKŻE

    depmod(1), modules.conf(5), modprobe(8), chandev(8).

BŁĘDY

    Żadnych, oczywiście! :)

AUTOR

    Ten podręcznik napisał Wichert Akkerman <wakkerma@debian.org> dla
    systemu Debian GNU/Linux.