Provided by: belocs-locales-bin_2.4-2.2ubuntu7_i386 bug

NAZWA

    validlocale - Sprawdza, czy dostępne jest dane locale

SKŁADNIA

    validlocale <locale>

OPIS

    Sprawdza, czy locale podane jako argument jest poprawne. Jeśli nie
    jest, wypisuje na stdout napis, jaki należy dodać do /etc/locale.gen,
    aby polecenie locale-gen wygenerowało dane locale (o ile w ogóle ono
    istnieje).

PLIKI

    /usr/sbin/validlocale
    /usr/share/i18n/SUPPORTED

ZMIENNE ŚRODOWISKOWE

    DEFAULTCHARSET
       Jakiego zestawu znaków użyć, jeśli podanego locale nie ma w
       liście obsługiwanych.

PRZYKŁADY

    Jeśli jako parametr podano nazwę poprawnego locale, wypisuje na stderr
    odpowiedni napis:

       % validlocale C
       locale 'C' valid and available

    Jeśli podano nazwę nieprawidłowego locale (niewygenerowanego lub po
    prostu nieistniejącego), wypisuje na stderr napis mówiący o tym, że nie
    jest to prawidłowe locale, oraz - na stdout - napis, który należy dodać
    do /etc/locale.gen, aby móc wygenerować dane locale:

       % validlocale de_AU@euro
       locale 'de_AT@euro' not available
       de_AT@euro ISO-8859-15

AUTOR

    Petter Reinholdtsen <pere@hungry.com>

PATRZ TAKŻE

    locale-gen(8), localedef(1), locale(1)