Provided by: passwd_4.0.18.2-1ubuntu2_i386 bug

NAZWA

    vipw, vigr - edytuj plik haseł, grup lub ich wersji chronionych

SKŁADNIA

    vipw [opcje]

    vigr [opcje]

OPIS

    Polecenia vipw i vigr umożliwiają modyfikację plików odpowiednio
    /etc/passwd i /etc/group. Przy zastosowaniu flagi -s modyfikują także
    dodatkowe wersje chronione tych plików - odpowiednio /etc/shadow i
    /etc/gshadow. Dla ochrony przed uszkodzeniem w trakcie modyfikacji tych
    plików programy te ustawiają odpowiednie blokady. Szukając edytora
    programy te używają w pierwszej kolejności zmiennej środowiska $VISUAL,
    a następnie $EDITOR, a na końcu a na końcu domyślnego edytora vi(1).

OPCJE

    Polecenia vipw i vigr posiadają następujące opcje:Polecenia vipw i vigr
    posiadają następujące opcje:

    -g, --group
      Edycja bazy grup.

    -h, --help
      Wyświetlenie komunikatu pomocy i zakończenie działania.

    -p, --passwd
      Edycja bazy passwd.

    -q, --quiet
      Cichy tryb pracy.

    -s, --shadow
      Edycja bazy shadow lub gshadow.

PLIKI

    /etc/group
      Informacje o grupach użytkowników.

    /etc/gshadow
      Informacje chronione o grupach użytkowników.

    /etc/passwd
      Informacja o kontach użytkowników.

    /etc/shadow
      Informacje chronione o użytkownikach.

ZOBACZ TAKŻE

    vi(1), group(5), gshadow(5)passwd(5), shadow(5).