Provided by: passwd_4.0.18.2-1ubuntu2_i386 bug

NAZWA

       vipw, vigr - edytuj plik haseł, grup lub ich wersji chronionych

SKŁADNIA

       vipw [opcje]

       vigr [opcje]

OPIS

       Polecenia vipw i vigr umożliwiają modyfikację plików odpowiednio
       /etc/passwd i /etc/group. Przy zastosowaniu flagi -s modyfikują także
       dodatkowe wersje chronione tych plików - odpowiednio /etc/shadow i
       /etc/gshadow. Dla ochrony przed uszkodzeniem w trakcie modyfikacji tych
       plików programy te ustawiają odpowiednie blokady. Szukając edytora
       programy te używają w pierwszej kolejności zmiennej środowiska $VISUAL,
       a następnie $EDITOR, a na końcu a na końcu domyślnego edytora vi(1).

OPCJE

       Polecenia vipw i vigr posiadają następujące opcje:Polecenia vipw i vigr
       posiadają następujące opcje:

       -g, --group
           Edycja bazy grup.

       -h, --help
           Wyświetlenie komunikatu pomocy i zakończenie działania.

       -p, --passwd
           Edycja bazy passwd.

       -q, --quiet
           Cichy tryb pracy.

       -s, --shadow
           Edycja bazy shadow lub gshadow.

PLIKI

       /etc/group
           Informacje o grupach użytkowników.

       /etc/gshadow
           Informacje chronione o grupach użytkowników.

       /etc/passwd
           Informacja o kontach użytkowników.

       /etc/shadow
           Informacje chronione o użytkownikach.

ZOBACZ TAKŻE

       vi(1), group(5), gshadow(5)passwd(5), shadow(5).