Provided by: dpkg-dev_1.14.16.6ubuntu3_all bug

NAMN

    deb - Debians binära paketformat

SYNOPS

    filnamn.deb

BESKRIVNING

    .deb-formatet är Debians binära paketformat. Det förstås av dpkg
    0.93.76 och senare, och genereras som förval av alla versioner av dpkg
    sedan 1.2.0, och alla i386/ELF-versioner sedan 1.1.1elf.

    Formatet som beskrivs här används sedan Debian 0.93; detaljer om det
    gamla formatet finns i deb-old(5).

FORMAT

    Filen är ett ar-arkiv med det magiska numret !<arch>.

    Den första posten i arkivet heter debian-binary och innehåller ett
    antal rader, avdelade med nyradstecken. För närvarande finns endast en
    rad, formatets versionsnummer, 2.0. Program som läser arkiv i det nya
    formatet bör vara förberedda på att underversionsnumret kan komma att
    ökas, och att nya rader kan förekomma, och skall i så fall ignorera
    dessa.

    Om huvudversionsnumret har ändrats har en inkompatibel ändring införts,
    och programmet skall avbrytas. Om så inte har gjorts, skall programmet
    kunna fortsätta utan problem, såvida det inte stöter på en oväntad post
    i arkivet (förutom i slutet), enligt vad beskrivs nedan.

    Den andra nödvändiga posten heter control.tar.gz.  Det  är  ett
    gzip-packat tar-arkiv som innehåller paketets kontrollinformation,
    lagrade som ett antal vanliga filer, av vilka filen control krävs och
    innehåller grundläggande kontrollinformation. Tarbollen control kan
    eventuellt innehålla en post för ".", den aktuella katalogen.

    Den tredje och sista nödvändiga posten heter  data.tar.gz.  Den
    innehåller filsystemsarkivet, lagrat som ett gzip-packat tar-arkiv.

    Dessa  poster  måste  ligga  i  exakt  denna ordning. Nuvarande
    implementationer bör ignorera eventuella ytterligare poster efter
    data.tar.gz. Ytterligare poster kan komma att definieras i framtiden,
    och kommer (om möjligt) placeras efter  dessa  tre.  Eventuella
    ytterligare poster som kan komma att behöva finnas före data.tar.gz och
    som kan ignoreras av äldre program utan problem kommer att ha namn som
    börjar med understreck, "_".

    Nya poster som inte kommer att kunna ignoreras utan problem kommer att
    läggas in före data.tar.gz med namn som börjar med något annat än
    understreck, eller (mer troligt) göra att huvudversionsnumret ökas.

SE ÄVEN

    deb-old(5), dpkg-deb(1), deb-control(5).

ÖVERSÄTTNING

    Peter Karlsson och Daniel Nylander.