Provided by: adduser_3.105ubuntu1_all bug

NAMN

    /etc/deluser.conf - konfigurationsfil för deluser(8) och delgroup(8).

BESKRIVNING

    The  file  /etc/deluser.conf  contains defaults for the programs
    deluser(8) and delgroup(8). Each option takes the form option = value.
    Double or single quotes are allowed around the value. Comment lines
    must have a hash sign (#) at the beginning of the line.

    deluser(8)  and  delgroup(8)  also  read  /etc/adduser.conf,  see
    adduser.conf(8)

    Giltiga konfigurationsflaggor är:

    REMOVE_HOME
       Removes the home directory and mail spool of the user to be
       removed. Value may be 0 (don’t delete) or 1 (do delete).

    REMOVE_ALL_FILES
       Tar bort alla filer på systemet som ägs av användaren. Om denna
       flagga är aktiverad har REMOVE_HOME ingen effekt. Värdet kan
       vara 0 eller 1.

    BACKUP Om REMOVE_HOME eller REMOVE_ALL_FILES är aktiverade kommer alla
       filer  att  säkerhetskopieras  före  de  tas  bort.  Den
       säkerhetskopierade   filen   skapas    i    formatet
       användarnamn.tar(.gz|.bz2)  i den katalog som angivits med
       flaggan BACKUP_TO. Komprimeringsmetoden som väljs är den bästa
       som finns tillgänglig. Värdet kan vara 0 eller 1.

    BACKUP_TO
       Om  BACKUP  är  aktiverad  anger  BACKUP_TO katalogen din
       säkerhetskopian skrivs till. Standardvärde är nuvarande katalog.

    NO_DEL_PATHS
       En list på reguljära uttryck, separerade med mellanslag. Alla
       filer som ska tas bort om hemkataloger ska tas bort eller
       borttagning av filer ägda av en användare som ska tas bort
       kontrolleras mot varje av dessa reguljära uttryck. Om en
       matchning upptäcks kommer filen inte att tas bort. Standardvärde
       är en lista av systemkataloger, endast /home gäller.

    ONLY_IF_EMPTY
       Ta endast bort en grupp om det inte finns några som tillhör
       denna grupp. Standardvärde är 0.

    EXCLUDE_FSTYPES
       Ett reguljärt uttryck som beskriver alla filsystem som bör
       undantas när sökning efter vilka filer som ska tas bort för en
       användare. Standard är "(proc|sysfs|usbfs|devpts|tmpfs)".

FILER

    /etc/deluser.conf

SE OCKSÅ

    deluser(8), delgroup(8), adduser.conf(5)

ÖVERSÄTTARE

    Denna   manualsida   har   översatts   av  Daniel  Nylander
    <po@danielnylander.se> den 25 november 2005.

    Om du hittar några felaktigheter i översättningen, vänligen skicka ett
    e-postmeddelande  till  översättaren  eller  till  sändlistan
    <debian-l10n-swedish@lists.debian.org>,