Provided by: lsmbox_2.1.0-2_i386 bug

NAMN

    lsmboxrc - inställningsfil för lsmbox

BESKRIVNING

    En  inställningsfil  för  lsmbox  består  av  en  samling
    inställningsvariabler och deras värden. Brädgård ("#") används för att
    visa att en rad är en kommentar. Varje rad som börjar med detta tecken
    kommer att ignoreras. Även blanktecken kommer att ignoreras.

KOMMANDON

    set variabel=värde
       Sätt en inställningsvariabel till det angivna värdet.

    unset variabel
       Ta bort värdet för en inställningsvariabel.  Detta leder till
       att programmet inbyggda värde används istället.

    mailboxes filnamn...
       Ange vilka brevlådor som skall kontrolleras. Du kan ange en
       eller flera mailboxes-rader. Varje mailboxes-rad kan innehålla
       en eller flera brevlådor, åtskilda av ett blanksteg.

       Filnamnet ! är liktydigt med din inkorg. ("=") eller ("+") som
       första tecken i ett filnamn ersätts med sökvägen till den
       katalog där dina brevlådor finns.

INSTÄLLNINGSVARIABLER

    folder Sökvägen till katalogen där dina brevlådor finns; vanligtvis
       $HOME/Mail/.

    lsmbox_mail_command
       Anger vilket kommando som ska utföras när användaren väljer en
       brevlåda i kontinuerligt läge.

    mark_old
       Anger huruvida gamla men olästa meddelanden och nya meddelanden
       skall räknas separat eller ej. Om värdet för den här variabeln
       explicit tagits bort med hjälp av kommandot unset, så kommer
       antalet gamla men olästa och antalet nya meddelanden att slås
       ihop. I annat fall redovisas de separat.

    mh_seq_unseen
       Anger den sträng som används i .mh_sequences för att lista gamla
       men olästa och nya meddelanden. Om variabeln inte tilldelats
       något värde, eller explicit tagits bort med hjälp av kommandot
       unset, så kommer "unseen" att användas.

    spoolfile
       Sökvägen till din inkorg; vanligtvis /var/mail/ANVNDARNAMN
       eller /var/spool/mail/ANVNDARNAMN.

    lsmbox_padding
       Brevlådekolumnens bredd.  För att inte lägga till någon extra
       utfyllnad förutom den som behövs för att få samtliga värden att
       hamna rakt under varandra, ange ’0’.

KOMMENTARER

    Du kan inte ange en sökväg eller en brevlåda som innehåller blanktecken
    (blanksteg, nyradstecken, osv). Jag kommer förmodligen inte att ändra
    på detta, eftersom det är dumt att ha sådana fil/katalognamn.

    Jag har medvetet försökt att, i möjligaste mån, använda samma syntax
    som mutt använder för sin inställningsfil muttrc, för att möjliggöra
    inläsning av $HOME/.lsmboxrc från $HOME/.muttrc. lsmbox_mail_command
    får dock mutt att ge ifrån sig ett felmeddelande.

SE ÄVEN

    lsmbox(1), muttrc(5)

HISTORIK

    Apr 16 2006: Uppdaterad för v2.1.0 av lsmbox.
    Apr 16 2004: Uppdaterad för v2.0.0 av lsmbox.
    Mar 13 2004: Uppdaterad för v1.9.0 av lsmbox.
    Jan 16 2003: Smärre ändringar.
    Jan 06 2003: Smärre ändringar.
    Dec 09 2002: Smärre ändringar.
    Nov 15 2002: Uppdaterad för v1.6.0 av lsmbox.
    Nov 13 2002: Lade till en kommentar kring ’+’ och ’=’.
    Nov 06 2002: Första svenska versionen av manualsidan.

FÖRFATTARE

    lsmbox samt dess manualsidor  är  skrivna  av  David  Weinehall
    <tao@acc.umu.se>

RAPPORTERA FEL

    Rapportera fel till <tao@acc.umu.se>.

UPPHOVSRÄTT

    Copyright © 2002-2006 David Weinehall
    Detta är fri programvara.  Se källkoden för kopieringsvillkor. Det
    finns INGEN garanti, även underförstådd garanti vid KÖP,  eller
    LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL.