Provided by: wesnoth-editor_1.4-1_i386 bug

NAMN

    wesnoth_editor - Kampen om Wesnoths karteditor

SYNOPSIS

    wesnoth_editor [FLAGGOR] [KARTA]

BESKRIVNING

    Kampen om Wesnoths karteditor.

FLAGGOR

    --bpp nummer
       anger antalet bitar per pixel. Exempel: --bpp 32

    --datadir
       anger vilken datamapp som skall användas.

    -f, --fullscreen
       kör editorn i helskärm.

    -h, --help
       visar en sammanfattning av möjliga kommandoradsflaggor.

    --log-nivå=domän1,domän2,...
       anger allvarlighetsgraden för loggdomänerna. För att se allt kan
       all användas. Möjliga  nivåer:  error, warning, info, debug.
       Standardnivå: error.

    --logdomains
       visar en lista över loggningsdomänerna.

    --path visar namnet på speldatamappen.

    -r XxY, --resolution XxY
       anger skärmupplösningen. Exempel: -r 800x600

    -v, --version
       visar versionen.

    -w, --windowed
       kör editorn i fönsterläge.

FÖRFATTARE

    Skriven av David White <davidnwhite@verizon.net>.
    Redigerad  av  Nils  Kneuper  <crazy-ivanovic@gmx.net>  och  ott
    <ott@gaon.net>.
    Denna  manualsida  skrevs  ursprungligen  av  Cyril  Bouthors
    <cyril@bouthors.org>.
    Besök den officiella hemsidan: http://www.wesnoth.org/

COPYRIGHT

    Copyright © 2003-2007 David White <davidnwhite@verizon.net>
    Detta är fri mjukvara; denna mjukvara är licensierad under GPL version
    2, såsom publicerad av Free Software Foundation. INGEN garanti ges;
    inte ens för SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE.

SE ÄVEN

    wesnoth(6), wesnothd(6)